השעיה מהלימודים

מתוך כל זכות נוער

רוצים להשעות אותי מהלימודים לכמה ימים. מה מותר ומה אסור?

1.

מותר להשעות תלמיד במקרים חמורים חוזרים ונשנים של הפרת כללי התנהגות ולאחר שנעשו תגובות אחרות

2.

מותר להשעות עד 8 ימים בהתאם לחומרת המעשים של התלמיד

3.

חובה לתת לתלמיד הזדמנות להשמיע את טענותיו ולהודיע להורים לפחות יום אחד לפני ההשעיה

באיזה מקרים מותר להשעות תלמיד?

חשוב לדעת

  • בית הספר צריך ליידע טלפונית את הורי התלמיד לפחות יום אחד לפני מועד ההשעיה. במקביל, יש למסור את מכתב ההשעיה לתלמיד. במכתב יירשם ההסבר להשעיה. יש לוודא עם ההורים שקיבלו את המכתב.
  • אסור להשעות תלמיד באופן מיידי במהלך יום הלימודים או להזמין את ההורים כדי לקחת את התלמיד באמצע יום הלימודים, מלבד מקרים שנשקפת סכנה לתלמיד או לסביבתו.
  • יש לתת לתלמיד המושעה, בתיאום עם הוריו, משימה חינוכית המותאמת לו, לביצוע בבית.
  • לאחר ההשעיה בית הספר צריך לזמן את התלמיד והוריו לשיחה עם חזרתו לבית הספר, ולבנות עמם תכנית אישית.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?