אלכוהול בבית הספר

מתוך כל זכות נוער

אתם בטח יודעים שבצדק אסור לנהוג תחת השפעת אלכוהול. גם לבית הספר יש כללים בנושא:

1.

אסור להביא אלכוהול ולשתות אלכוהול בבית הספר, בטיולים ובפעילויות אחרות, כולל בהסעות לבית הספר וממנו

2.

אסור להגיע לבית הספר או לפעילויות מטעמו תחת השפעה של אלכוהול

3.

בית הספר חייב להודיע להורים על כל מקרה של שתיית אלכוהול או הבאת אלכוהול

4.

ניתן להטיל על תלמיד ששתה או הביא אלכוהול עונשים נוספים כולל השעיה מהלימודים

מערכת החינוך מחוייבת להרחיק שימוש באלכוהול מבית הספר ומכל פעילות קשורה כמו טיולים והסעות, ויש לה יכולת לכפות את זה ע"י ענישה.

ענישה בהקשר של צריכה בבית הספר

 • במקרה של הבאה ושתייה של אלכוהול, בית הספר רשאי:
 • במקרה של הגעה לבית הספר תחת השפעת אלכוהול בית הספר רשאי:
  • להרחיק את התלמיד ליום אחד.
  • לבנות תכנית התערבות בשיתוף הורי התלמיד.

ענישה בהקשר של טיולים ופעילויות מחוץ לבית הספר

ענישה בהקשר של הסעות

חשוב לדעת

בכל מקרה של הבאה או שתיית אלכוהול בבית הספר ובמקרה של הגעה לבית הספר תחת השפעת אלכוהול, בית הספר חייב:

 • לברר את פרטי האירוע.
 • לידע את ההורים.
 • להטיל מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.
 • במקרה שהתלמיד הביא או שתה אלכוהול בבית הספר, חייב בית הספר בנוסף גם:
  • להזמין את התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר.
  • לתת לכך ביטוי בסעיף ההתנהגות בתעודה של התלמיד.

מי יכול לעזור לי?

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים