השעיה מהסעה לבית הספר

מתוך כל זכות נוער

הפרתם את כללי ההתנהגות במהלך ההסעות לבית הספר או בהמתנה להסעה? אפשר להשעות אתכם מההסעה!

מי?

הרשות המקומית היא זו שמחליטה על ההשעיה, ומבצעת אותה בתיאום עם מנהל בית הספר וההורים

מתי

במקרים של אלימות מילולית חמורה, אלימות פיזית, שתיית אלכוהול, עישון סמים, נשיאת נשק או פגיעה ברכוש

כמה?

עד 8 ימים בהתאם לחומרת המעשים ולגיל של התלמיד

ההסעות לבית הספר וחזרה מפגישות תלמידים ותלמידות משכבות גיל שונות ללא פיקוח ברור של מבוגרים. יש מקרים בהם תלמידים מנצלים את זה לרעה ומכאן הדרישה להשעות אותם.

לכמה זמן אפשר להשעות?

משך הזמן שהרשות המקומית יכולה להשעות משתנה בהתאם לחומרת ההתנהגות:

השעיה עד 3 ימים

במקרים של אירועי אלימות ואירועים חריגים בזמן ההסעה לבית הספר וממנו או בהמתנה להסעה, שמחייבים התערבות במסגרת החינוכית ולא חלה עליהם חובת דיווח למשטרה או לרווחה. לדוגמה:

 • אלימות מילולית חמורה (איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים)
 • אלימות מילולית בעלת גוון מיני
 • אלימות פיזית
 • עישון (כולל תחליפי סיגריות כגון סיגריות אלקטרוניות)
 • שתיית אלכוהול או הבאתו להסעה

השעיה למשך 5-8 ימים

במקרים של אירועים חריגים חמורים במיוחד במהלך ההסעה או בהמתנה לה. לדוגמה:

 • אירועי אלימות המחייבים דיווח למשטרה או לרווחה, כמו תקיפה גופנית שבה תלמידים נפגעו ונזקקו לטיפול רפואי או נשיאת נשק או מעשי אלימות הנעשים תוך שימוש בכלי נשק, בחומרים, בכלים או במכשירים מסוכנים
 • אירועי אלימות שהדיווח עליהם נתון לשיקול דעת מנהל בית הספר, כמו מעורבות או נוכחות באירוע אלימות חמור, תוך כדי עידוד והתלהמות, הרס של רכוש של תלמידים או של חלקי רכב ההסעה
 • פגיעה מינית
 • שימוש בסמים

חשוב לדעת

 • במקרה של אלימות חמורה במהלך ההסעה, בית הספר יכול להשעות את התלמיד גם מהלימודים עד 8 ימים בבית הספר העל יסודי ועד 4 ימים בבית הספר היסודי - הכל תלוי בחומרת המעשים.
 • חובה לאפשר לתלמיד להשמיע את טענותיו לפני שמחליטים על ההשעיה.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?