התנהלות מול אלימות בבית הספר

מתוך כל זכות נוער

מישהו פגע או פוגע בכם פיזית, מילולית או מינית? אל תחששו להתלונן. חשוב שתדעו:

1

בית הספר חייב לעצור את הפגיעה

2.

בית הספר יכול להעביר את התלמיד הפוגע לכיתה אחרת ואפילו להשעות או להרחיק אותו לצמיתות

3.

במקרים מסוימים בית הספר חייב לערב את המשטרה

4.

גם למורים אסור לפגוע בכם או להעליב אתכם

5.

אם פגעו בכם באמצעות הרשת תוכלו לפנות בעצמכם למוקד 105 (24 שעות ביממה)

צעדים שבית הספר חייב לנקוט

 • בכל מקרה של אלימות (פיזית, מילולית או מינית) וכן בכל מקרה של בריונות או שמציקים לכם, חובה על בית הספר לעצור את הפגיעה, לנהל שיחה עם התלמידים המעורבים, להודיע להורים של התלמיד הפוגע, ובכל מקרה לשמור על פרטיותכם.
 • במקרים של סחיטת דמי חסות, סחיטה באיומים או סחיטה על רקע מיני, פרסום של תצלום או סרט של תלמיד שיש בהם עירום או יחסי מין, תקיפה גופנית שכתוצאה ממנה תלמיד נזקק לטיפול רפואי, מעשי אלימות הנעשים תוך שימוש בכלי נשק או במכשירים מסוכנים, התעללות נפשית חמורה שבגינה חלה פגיעה חמורה בתפקוד התלמיד, חייב בית הספר:
  • לדווח למשטרה או לעובד סוציאלי לחוק הנוער
  • להודיע להורים של התלמיד הפוגע
  • להשעות את התלמיד הפוגע באופן זמני או קבוע
  • ללוות את התלמיד הנפגע ולתמוך בו באמצעות אנשי המקצוע בבית הספר

צעדים שבית הספר יכול לנקוט אך לא חייב

 • במקרים של אלימות מילולית חמורה (לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים וכו'), אלימות מילולית בעלת גוון מיני (למשל, התייחסות מבזה או משפילה המופנית לתלמיד בנוגע למינו, מיניותו ונטייתו המינית) או אלימות פיזית שלא הצריכה טיפול רפואי (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה), יכול בית הספר להעניש את התלמיד הפוגע באמצעות:
  • ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות
  • השארת התלמיד בכיתה בזמן ההפסקה
  • העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע
  • השעיית התלמיד הפוגע עד 4 ימים
 • במקרים של אלימות פיזית שחוזרת שוב ושוב למרות שנעשו כבר ניסיונות להפסיק אותה באמצעות בית הספר, וכן במקרים של אלימות חברתית (הצקות ומעשי בריונות, כולל חרם, הפצת שמועות כולל מעשי בריונות המופנים לתלמיד בנוגע למינו, מיניותו או נטייתו המינית), במקרים של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר התלמיד הראה כי אינו מעוניין בהצעה, ובמקרים של איום על תלמיד בפגיעה בגופו, חירותו, רכושו או שמו הטוב כדי להפחידו או לפגוע בכל דרך אחרת, יכול בית הספר:

חשוב לדעת

 • בכל מקרה של אלימות (פיזית, מילולית או מינית) וכן בכל מקרה של בריונות או שמציקים לכם, חובה על בית הספר לעצור את הפגיעה, לנהל שיחה עם התלמידים המעורבים, להודיע להורים של התלמיד הפוגע, ובכל מקרה לשמור על פרטיותכם.

מי יכול לעזור לי?

 • אפשר גם להגיש תלונה במשטרה. למידע נוסף ראו באתר כל זכות.
 • אם המעשים שפוגעים בכם נעשו ברשתות החברתיות או באינטרנט: אפשר להתקשר למוקד 105, מוקד טלפוני של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת לדיווח על פגיעות של ילדים ובני נוער ברשת ולסיוע במקרי פגיעה. זהו מוקד משטרתי-אזרחי שנותן סיוע ראשוני. ראו מידע נוסף על מוקד 105.

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים