תשלום דמי הבראה

מתוך כל זכות נוער

עובדים לפחות שנה במקום העבודה? כדאי לבדוק אם קיבלתם דמי הבראה

מה?

דמי הבראה הם סכום כסף שמשלם המעסיק לכל מי שעובד לפחות שנה במקום העבודה

כמה?

הסכום המדוייק מחושב לפי הוותק במקום העבודה והיקף המשרה

דמי הבראה הם תשלום שהמעסיק חייב לתת לעובד או עובדת שהשלימו לפחות שנת עבודה אחת במקום העבודה

מי זכאי לקבל דמי הבראה?

 • כל מי שעובד לפחות שנה אחת באותו מקום עבודה, זכאי לקבל דמי הבראה.
 • אם במועד של תשלום דמי ההבראה עדיין לא השלמתם שנת עבודה אחת לא תהיו זכאים לדמי הבראה. אבל לאחר שתשלימו שנת עבודה אצל המעסיק, תהיו זכאים לתשלום דמי הבראה רטרואקטיבית, החל מיום העבודה הראשון.
 • אם השלמתם לפחות שנת עבודה אחת, ועזבתם את מקום העבודה לפני המועד שבו המעסיק משלם את דמי ההבראה - אתם זכאים לקבל את דמי ההבראה עבור התקופה שבה עבדתם.
 • דמי הבראה הם בעצם תשלום שהמעסיק משלם כהשתתפות בהוצאות הבראה ונופש, אבל התשלום אינו מותנה בכך שהעובד שהה בפועל בנופש. המעסיק לא יכול לדרוש מכם להראות לו קבלות על יציאה לנופש כתנאי לקבלת דמי הבראה. זה כסף שמגיע לכם מהמעסיק אם אתם עובדים אצלו לפחות שנה.

כמה דמי הבראה מגיעים לי?

 • גובה דמי ההבראה מחושב לפי מספר ימי ההבראה שאתם זכאים להם.
 • מספר ימי ההבראה שעובד זכאי להם נקבע לפי הוותק שלו במקום העבודה:
  • בשנה הראשונה - זכאים ל-5 ימי הבראה
  • בשנה השנייה והשלישית - ל-6 ימי הבראה
  • לטבלה מפורטת של ימי הבראה לפי הוותק ראו באתר כל זכות.
 • גובה דמי ההבראה למי שעובד במקומות עבודה פרטיים (חברות ומעסיקים פרטיים) הוא 418 ש"ח ליום, ובמקומות עבודה ציבוריים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכד') - 432 ש"ח ליום.
 • שימו לב! מספר ימי ההבראה שמופיעים כאן הם הימים שמגיעים לרוב העובדים במקומות עבודה פרטיים, שעובדים במשרה מלאה. בענפי משק מסוימים העובדים יכולים להיות זכאים למספר שונה של ימי הבראה. מלצרים, למשל, זכאים ל-7 ימי הבראה החל מהשנה השנייה. מידע נוסף ומפורט על הזכאות לימי הבראה תוכלו למצוא באתר כל זכות.

איך מחשבים את גובה דמי ההבראה?

 • דמי ההבראה מחושבים לפי היקף המשרה, ובאופן יחסי לתקופת ההעסקה במהלך השנה.
 • לדוגמה, אם אתם עובדים במקום עבודה שנה וחצי בהיקף של רבע משרה (25%):
  • עבור השנה הראשונה אתם זכאים ל- 1.25 ימי הבראה (5 ימים × 25% משרה), כלומר - תהיו זכאים לדמי הבראה בסך של 472.5 ש"ח = 1.25 ימי הבראה × 418 ש"ח (גובה דמי הבראה ליום).
  • עבור השנה השנייה אתם זכאים לדמי הבראה עבור מחצית השנה שעבדתם - לכן, תקבלו דמי הבראה ל- 0.75 יום (6 ימים × 25% משרה × 0.5 (חצי שנה)). בסה"כ, עבור השנה השנייה תקבלו 283.5 ש"ח = 0.75 ימי הבראה × 418 ש"ח.

חישוב דמי הבראה לעובדים לפי שעות

 • אם אתם מקבלים שכר לפי מספר השעות שעבדתם בכל חודש, היקף המשרה יחושב לפי מספר השעות שעבדתם:
  • אפשרות אחת היא לחלק את מס' שעות העבודה השבועיות ב-40 (מס' שעות העבודה השבועיות לבני נוער במשרה מלאה).
  • אפשרות נוספת היא לחלק את מס' שעות העבודה החודשיות ב-173 (מס' שעות העבודה החודשיות לבני נוער במשרה מלאה).
  • אם בכל חודש אתם עובדים מס' שעות שונה - אפשר לחשב את מס' השעות הממוצע בכל חודש: מספר השעות שעבדתם לאורך כל השנה לחלק ל-12 חודשים.
 • סכום דמי ההבראה שאתם זכאים לו יחושב באופן הבא: מס' ימי ההבראה שאתם זכאים להם בהתאם לוותק במקום העבודה × היקף המשרה × גובה התשלום ליום הבראה.
 • לדוגמה:
  • אתם עובדים במקום עבודה פרטי במשך שנתיים, 12 שעות בשבוע.
  • מכיוון שאתם עובדים במשך שנתיים אתם זכאים ל-6 ימי הבראה בשנת העבודה השנייה שלכם (לפי הטבלה שלמעלה).
  • היקף המשרה שלכם יחושב לפי שעות העבודה השבועיות: 12/40=0.3
  • תשלום ליום הבראה במגזר הפרטי הוא 418 ש"ח.
  • חישוב דמי ההבראה: 680.4=378×0.3×6. אתם זכאים לדמי הבראה בגובה-680.4 ש"ח, עבור השנה השנייה שבה עבדתם אצל המעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב דמי ההבראה ראו באתר כל זכות.

איך יודעים שקיבלנו את דמי ההבראה שמגיעים לנו?

 • ברוב מקומות העבודה נהוג לשלם את דמי ההבראה בתשלום אחד, כתוספת לאחת המשכורות. לרוב דמי ההבראה משולמים באחד מחודשי הקיץ, אך המעסיק יכול להוסיף אותם גם למשכורת של חודש אחר בשנה, בהתאם למה שנהוג במקום העבודה.
 • המעסיק יכול גם לשלם את דמי ההבראה בתשלום חודשי - כלומר, המשכורת החודשית כוללת גם את דמי ההבראה. המעסיק יכול לעשות זאת רק בתנאי שזה נקבע באופן מפורש בחוזה העבודה שלכם. במקרה כזה - בתלוש השכר החודשי חייבת להופיע שורה מיוחדת לתשלום דמי ההבראה, והסכום בכל חודש יהיה החלק היחסי של דמי ההבראה (סכום דמי ההבראה שהעובד זכאי לו באותה שנה לחלק ל-12 חודשים).
 • אפשרות נוספת לתשלום דמי הבראה היא מימון של נופש לעובדים על-ידי המעסיק. במקרה כזה המעסיק צריך להודיע על-כך מראש, ונדרשת הסכמה של העובד.
 • אם עבדתם מעל שנה, ועזבתם את מקום העבודה לפני מועד התשלום של דמי ההבראה - המעסיק צריך לשלם לכם במשכורת האחרונה "פדיון דמי הבראה" - כלומר, את סכום דמי ההבראה שאתם זכאים לו עבור התקופה שעבדתם.
 • גם אם קיבלתם דמי הבראה עבור שנים קודמות, ועזבתם את העבודה לפני מועד התשלום הבא של דמי ההבראה - אתם זכאים לקבל פדיון דמי הבראה עבור התקופה שממועד התשלום האחרון ועד למועד סיום העבודה.
 • למידע נוסף ומפורט על דרכי תשלום דמי ההבראה ראו באתר כל זכות.

חשוב לדעת

 • עובד אינו רשאי לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם. גם אם הסכמתם לוותר על הסכומים שמגיעים לכם, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלכם תוקף מחייב ואתם זכאים לקבל את דמי ההבראה שמגיעים לכם.
 • אם המעסיק לא שילם לכם את כל הסכום שאתם זכאים לו, תוכלו לפנות אליו בדרישה שישלם לכם "פדיון דמי הבראה" - סכום הכסף שאתם זכאים לו עבור דמי הבראה. מידע מפורט על פדיון דמי הבראה תוכלו למצוא באתר כל זכות.
 • אם הוא לא נענה לבקשה, תוכלו לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?