פטור משירות צבאי

מתוך כל זכות נוער

יש כמה מצבים שבהם ניתן פטור משירות צבאי:

1.

מצב משפחתי (נישואין או היריון)

2.

מצב רפואי

3.

פטור על רקע דתי

4.

פטור מטעמי מצפון

פטור על רקע מצב משפחתי

 • פטור לבנות על רקע מצב משפחתי ניתן ב-2 המקרים הבאים: הריון ונישואין.
 • נערה בהיריון זכאית לפטור משירות ביטחון. לצורך קבלת הפטור יש לפנות למרכז השירות של מיטב עם מסמכים רפואיים המעידים על ההריון.
 • נערה שנישאה צריכה להצהיר על נישואיה באמצעות תעודת נישואין מהרבנות או תעודה המוכרת במשרד הפנים. את הבקשה לפטור, בצירוף התעודה, יש לשלוח ליחידת מיטב, במייל: meitav@idf.gov.il.

פטור על רקע רפואי

 • מועמדים שנקבע להם פרופיל 21 פטורים משירות צבאי מסיבות רפואיות.
 • מי שניתן לו פטור בשל אי כשירות רפואית לשירות (פרופיל 21) יכול להגיש בקשה להתנדב. אם הבקשה תאושר, הפרופיל יעלה ל-25.

פטור לבנות על רקע דתי

 • פטור לבנות על רקע דתי ניתן ב-2 מקרים: פטור לבנות שהן דתיות ופטור על הווי משפחתי דתי.
 • על מנת לקבל את הפטור יש להגיש הצהרה דתית.
 • כדי לקבל פטור על רקע הכרה דתית יש להגיש תצהיר בכתב, בפני שופט או דיין רבני, שבו מצהירה המבקשת שמתקיימים לגביה 3 התנאים הבאים:
  • טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת שירות ביטחון.
  • היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו.
  • היא אינה נוסעת בשבת.
 • כדי לקבל פטור על רקע הווי משפחתי דתי יש להגיש בקשה בכתב לועדת פטור, בצירוף תצהיר ופרטים של 2 עדים.
 • את התצהירים צריך להגיש לאחר גיל 16.5 ועד 90 יום לפני מועד הגיוס.
 • יש להגיש ללשכת הגיוס את ההצהרה המקורית - במסירה אישית או בדואר רשום.

פטור מטעמי מצפון

 • פטור מטעמי מצפון ניתן למי שהוכיחו שטעמי המצפון שלהם (כמו התנגדות לשימוש בנשק, למשל) מונעים מהם לשרת בצבא.
 • כדי לקבל את הפטור יש להגיש ללשכת הגיוס בקשה לפטור עד 90 ימים לפני מועד הגיוס. בבקשה יש לפרט את הסיבות שמונעות שירות בצבא ולצרף אליה תצהיר.
 • לאחר הגשת הבקשה תזומנו לריאיון מקדים, והבקשה תועבר לבדיקה.
 • בשלב הבא יתקיים ריאיון בפני וועדה הכוללת בעלי תפקידים במערכת הגיוס, יועץ משפטי, נציג מחלקת מדעי ההתנהגות ונציג אזרחי, ולאחריו תינתן ההחלטה בבקשה.

פטור לצעירים על רצף האוטיזם

 • המוסד לביטוח לאומי מעביר לצה"ל מידע רפואי אודות המלש"ב, שעשוי להשפיע על הליך הגיוס ומסלול השירות.
 • במקרים מסויימים הצבא מעניק פטור אוטומטי, ובמקרים אחרים יישלח זימון לוועדה רפואית - בנוכחות המלש"ב או שלא בנוכחותו.
 • ניתן להגיש בקשה לפטור גם אם טרם קיבלתם את הצו הראשון (לפני גיל 16.5).
 • בתעודת הפטור לא מצוין כי השחרור הוא על סעיף בריאות הנפש.
 • צעירים על רצף האוטיזם בתפקודים גבוהים יכולים להתגייס לצה"ל במסגרת תוכנית ''תתקדמו". התוכנית מאפשרת לנערים ונערות על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, להתגייס גיוס רגיל לצה"ל ולשרת בתפקידים ייחודיים ואיכותיים. מידע נוסף על התוכנית תוכלו למצוא באתר צה"ל.

אוכלוסיות שאינן מחוייבות בגיוס לצה"ל

 • על-פי פקודות הצבא, האוכלוסיות הבאות אינן נקראות לשירות צבאי:
  • בני הלאום הערבי
  • נשים, בנות העדה הדרוזית
  • נשים, בנות העדה הצ'רקסית
 • אין מדובר בפטור, והצבא יכול להחליט לזמן אתכם לגיוס גם אם אתם נמנים על אחת הקבוצות הללו.
 • אם לא נקראתם לשירות, אך אתם מעוניינים להתגייס לצה"ל, תוכלו לפנות למרכז השירות של מיטב.

חשוב לדעת

 • זה ברור מאליו, ובכל זאת חשוב לדעת: מסירת תצהיר כוזב או ידיעה כוזבת לרשויות הצבא, בכוונה להשתמט משירות ביטחון, הם מעשים המהווים עבירה פלילית.
 • מי שקיבל פטור משירות צבאי יכול להגיש בקשה להתנדב לשירות צבאי או לשירות לאומי אזרחי. למידע נוסף ראו בדפים: התנדבות לשירות צבאי ושירות אזרחי לאומי.

מי יכול לעזור לי?

מרכז השירות של יחידת מיטב:

האם העמוד סייע לכם?