פטור משירות צבאי

מתוך כל זכות נוער

יש כמה מצבים שבהם ניתן פטור משירות צבאי:

1.

מצב משפחתי (נישואין או היריון)

2.

מצב רפואי

3.

פטור על רקע דתי

4.

פטור מטעמי מצפון

פטור על רקע מצב משפחתי

 • פטור לבנות על רקע מצב משפחתי ניתן ב-2 המקרים הבאים: הריון ונישואין.
 • נערה בהיריון זכאית לפטור משירות ביטחון. לצורך קבלת הפטור יש לפנות למרכז השירות של מיטב עם מסמכים רפואיים המעידים על ההריון.
 • נערה שנישאה צריכה להצהיר על נישואיה באמצעות תעודת נישואין מהרבנות או תעודה המוכרת במשרד הפנים. את הבקשה לפטור, בצירוף התעודה, יש לשלוח ליחידת מיטב, במייל: meitav@idf.gov.il.

פטור על רקע רפואי

 • מועמדים שנקבע להם פרופיל 21 פטורים משירות צבאי מסיבות רפואיות.
 • מי שניתן לו פטור בשל אי כשירות רפואית לשירות (פרופיל 21) יכול להגיש בקשה להתנדב. אם הבקשה תאושר, הפרופיל יעלה ל-25.

פטור לבנות על רקע דתי

 • פטור לבנות על רקע דתי ניתן ב-2 מקרים: פטור לבנות שהן דתיות ופטור על הווי משפחתי דתי.
 • על מנת לקבל את הפטור יש להגיש הצהרה דתית.
 • כדי לקבל פטור על רקע הכרה דתית יש להגיש תצהיר בכתב, בפני שופט או דיין רבני, שבו מצהירה המבקשת שמתקיימים לגביה 3 התנאים הבאים:
  • טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת שירות ביטחון.
  • היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו.
  • היא אינה נוסעת בשבת.
 • כדי לקבל פטור על רקע הווי משפחתי דתי יש להגיש בקשה בכתב לועדת פטור, בצירוף תצהיר ופרטים של 2 עדים.
 • את התצהירים צריך להגיש לאחר גיל 16.5 ועד 90 יום לפני מועד הגיוס.
 • יש להגיש ללשכת הגיוס את ההצהרה המקורית - במסירה אישית או בדואר רשום.

פטור מטעמי מצפון

 • פטור מטעמי מצפון ניתן למי שהוכיחו שטעמי המצפון שלהם (כמו התנגדות לשימוש בנשק, למשל) מונעים מהם לשרת בצבא.
 • כדי לקבל את הפטור יש להגיש ללשכת הגיוס בקשה לפטור עד 90 ימים לפני מועד הגיוס. בבקשה יש לפרט את הסיבות שמונעות שירות בצבא ולצרף אליה תצהיר.
 • לאחר הגשת הבקשה תזומנו לריאיון מקדים, והבקשה תועבר לבדיקה.
 • בשלב הבא יתקיים ריאיון בפני וועדה הכוללת בעלי תפקידים במערכת הגיוס, יועץ משפטי, נציג מחלקת מדעי ההתנהגות ונציג אזרחי, ולאחריו תינתן ההחלטה בבקשה.

פטור לצעירים על רצף האוטיזם

 • המוסד לביטוח לאומי מעביר לצה"ל מידע רפואי אודות המלש"ב, שעשוי להשפיע על הליך הגיוס ומסלול השירות.
 • במקרים מסויימים הצבא מעניק פטור אוטומטי, ובמקרים אחרים יישלח זימון לוועדה רפואית - בנוכחות המלש"ב או שלא בנוכחותו.
 • ניתן להגיש בקשה לפטור גם אם טרם קיבלתם את הצו הראשון (לפני גיל 16.5).
 • בתעודת הפטור לא מצוין כי השחרור הוא על סעיף בריאות הנפש.
 • צעירים על רצף האוטיזם בתפקודים גבוהים יכולים לקבל פרופיל 45 (בגין ליקוי נפשי) ולהתגייס במסלול של שירות חובה.

אוכלוסיות שאינן מחוייבות בגיוס לצה"ל

 • על-פי פקודות הצבא, האוכלוסיות הבאות אינן נקראות לשירות צבאי:
  • בני הלאום הערבי
  • נשים, בנות העדה הדרוזית
  • נשים, בנות העדה הצ'רקסית
 • אין מדובר בפטור, והצבא יכול להחליט לזמן אתכם לגיוס גם אם אתם נמנים על אחת הקבוצות הללו.
 • אם לא נקראתם לשירות, אך אתם מעוניינים להתגייס לצה"ל, תוכלו לפנות למרכז השירות של מיטב.

חשוב לדעת

 • זה ברור מאליו, ובכל זאת חשוב לדעת: מסירת תצהיר כוזב או ידיעה כוזבת לרשויות הצבא, בכוונה להשתמט משירות ביטחון, הם מעשים המהווים עבירה פלילית.
 • מי שקיבל פטור משירות צבאי יכול להגיש בקשה להתנדב לשירות צבאי או לשירות לאומי אזרחי. למידע נוסף ראו בדפים: התנדבות לשירות צבאי ושירות אזרחי לאומי.

מי יכול לעזור לי?

מרכז השירות של יחידת מיטב:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים