התנדבות לשירות צבאי

מתוך כל זכות נוער

מי?

מי שניתן לו פטור מסיבה רפואית או נפשית (פרופיל 21)

מתי?

מהרגע שבו קיבלתם את הפטור ועד גיל 24

איך?

פותחים תיק התנדבות לצורך בחינה ואישור ההתנדבות

איך מתחילים?

 • לאחר שקיבלתם תעודת פטור - תוכלו לבחור אם לפתוח תיק התנדבות במעמד קבלת הפטור.
 • אפשר לפתוח תיק התנדבות עד גיל 24. את הבקשה להתנדב מגישים בלשכת הגיוס.
 • עם פתיחת התיק תקבלו מסמכים שצריך להעביר לגורמים רפואיים, שימלאו אותם. לאחר שהמסמכים מולאו יש להעביר אותם למיטב, במייל: meitav@idf.gov.il.
 • בחלק מהמקרים ניתן לאשר פרופיל 25 (שמאפשר התנדבות) על-ידי רופא של לשכת הגיוס. במקרים אחרים יהיה צורך בבחינה מיוחדת של ועדה רפואית של הצבא.

איפה משרתים?

 • בשלב ראשון מתקיים ריאיון אישי, כדי להבין את ההעדפות והיכולות שלכם וגם את המגבלות הרפואיות.
 • לאחר הריאיון מתבצע השיבוץ לתפקיד, בהתאם לנתונים האישיים שלכם ולצורכי הצבא. חלק מהתפקידים דורשים מיונים, ובמקרים אחרים מתבצע השיבוץ לאחר ריאיון אצל קצין מיון.
 • השיבוץ יכול להיות במגוון תפקידים בתחומים שונים: הוראה והדרכה, מבצעים ומודיעין, מקצועות המחשב, דוברות ושירות, אבחון כוח אדם וטיפול משאבי אנוש. פירוט של התפקידים תוכלו למצוא באתר של יחידת מיטב.

מתי מתגייסים?

 • צו הגיוס נשלח בהתאם לשנתון הגיוס שלכם.
 • אפשר לדחות את הגיוס מעבר לשנתון שלכם, רק במקרה של יציאה לשנת שירות, למכינה או לישיבה.

איך יהיה השירות הצבאי?

 • באופן כללי, מלבד המגבלות הנובעות מהפטור, מתנדב שנמצא כשיר והתגייס לשירות, ייחשב לחייל בשירות סדיר לכל דבר ועניין.
 • בנוסף, בעת החתימה על הצהרת ההתנדבות, המתנדב מתחייב שלא יחזור בו מהתנדבותו.
משך השירות
 • מתנדבים עם פטור רפואי משרתים 24 חודשים.
 • מתנדבים עם פטור נפשי משרתים 12 חודשים.
 • תפקידים מסויימים דורשים שירות של 32 חודשים.
הגבלות בשירות
 • ביום הגיוס מקבלים המתנדבים תעודת מתנדב שבה מפורטות ההגבלות הרפואיות שנקבעו על-ידי הצבא.
 • המפקדים בצבא מחוייבים לשמור על ההגבלות האלה.
טירונות
 • טירונות מתנדבים היא חובה (אלא אם כן קיבלתם פטור), והיא נמשכת כ-5 ימים.
קורסים
 • מתנדבים יכולים להתגייס לקורסים או לצאת לקורסים במהלך השירות, ככל החיילים, ובתנאי שגורמי הרפואה של הצבא אישרו זאת.
זכויות חיילים משוחררים
 • מתנדבים נחשבים חיילים לכל דבר ועניין, ולכן הם זכאים לכל הזכויות של חיילים משוחררים. למידע נוסף ראו באתר כל זכות.

חשוב לדעת

 • חלק מהמתנדבים נדרשים, כחודש לפני הגיוס, לשלוח מסמכים רפואיים שמעידים על איזון במצבם הרפואי. חשוב לוודא שהמסמכים ששלחתם אכן הגיעו.
 • אם חלה החמרה במצבכם והמסמכים ששלחתם אינם מאושרים, מועד הגיוס שלכם יידחה למחזור הגיוס הבא.

מי יכול לעזור לי?

מרכז השירות של יחידת מיטב:

האם העמוד סייע לכם?