מאיזה גיל מותר לעבוד

מתוך כל זכות נוער

אתם בני פחות מ- 16 ורוצים לעבוד? מאיזה גיל מותר לכם?

בחופש

מגיל 14

בשנה"ל

מגיל 16 (בתנאים מסוימים אפשר גם מגיל 15)

בהופעות

גם לפני גיל 16

קצת יותר פרטים

  • במהלך החופש מותר להעסיק בני נוער מגיל 14 בעבודות קלות בלבד.
  • במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 16, אך לא בשעות הלימודים.
  • בהופעות, בפרסומות ובצילומים אפשר להעסיק גם ילדים מתחת לגיל 16, אבל צריך לקבל אישור של ההורים והיתר מיוחד ממשרד העבודה.
  • במקרים מסוימים -אפשר יהיה להתחיל לעבוד כבר בגיל 15:
    • מי שמועסק כחניך לפי חוק החניכות. כלומר: הוא עובד כדי לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות.
    • מי שהשלים חינוך חובה לפני גיל 16.
    • מי שקיבל פטור ממשרד החינוך לחוק לימוד חובה, ובתנאי שמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נתן היתר להעסקתו.

חשוב לדעת

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים