לימודים בזמן מחלה או אישפוז

מתוך כל זכות נוער

תלמידים שאינם יכולים להגיע לבית הספר בגלל מחלה או אשפוז ממושכים זכאים ל:

1.

סיוע ללמידה בבית

2.

סיוע ללמידה בבית החולים

3.

להיבחן בבחינות בגרות בבית או בבית החולים

4.

שיעורי העשרה אחרי היעדרות ממושכת

להיות חולה, ובפרט חולה במחלה ממושכת יכול לפתוח פער גדול בלימודים מול חבריכם הבריאים. לצורך זה יש כמה אפשרויות להמשך למידה בסביבה בה אתם מטופלים.

סיוע ללמידה בבית

 • תלמידים חולים זכאים לסיוע ללמידה בביתם במקרים הבאים:
  • הם שוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על-פי הוראת רופא.
  • הם שוהים בבית לפי הוראת רופא למספר תקופות שלא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות וסך כל התקופות עולה על 4 שבועות.
  • הם נעדרים מהלימודים בהיקף שעולה על 50% משעות הלימוד של כיתתם, בשל טיפול מתמשך בבית חולים במסגרת אשפוז יום (אשפוז ללא לינה בבית החולים לצורך טיפול אונקולוגי, דיאליזה, טיפול נפשי וכו').
 • מנהל בית הספר יגיש את הבקשה לארגון שמספק את שירותי הלימוד בבית, לאחר שיקבל מההורים אישור על הסכמתם ומסמכים רפואיים רלוונטיים.
 • הלימודים יינתנו לתלמיד בביתו על-ידי אנשי חינוך, בהתאם לתכנית חינוכית אישית (תח"א) שצוות בית הספר יקבע בשיתוף עם התלמיד והוריו.
 • לפרטים נוספים ראו באתר כל זכות.

סיוע ללמידה בבית החולים

 • תלמידים שמאושפזים בבית חולים זכאים ללמוד בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך.
 • לתלמיד המאושפז מותאמת תכנית חינוך אישית (תח"א), שנקבעת בשיתוף התלמיד והוריו, המורים בבית החולים והמחנך בבית ספרו של התלמיד.
 • לפרטים נוספים ראו באתר כל זכות.

בחינות בגרות

 • בחינת בגרות בבית:
  • תלמידים השוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על-פי הוראת רופא או חולים במחלה מתמשכת ואינם מסוגלים להיבחן בבחינת בגרות בבית הספר, יכולים לבקש להיבחן במסגרת ביתית.
  • התלמיד והוריו צריכים לפנות לבית הספר, שיגיש למשרד החינוך את הבקשה להיבחנות של התלמיד בבית.
 • בחינת בגרות בבית חולים:
  • תלמידים שמאושפזים בבית חולים ואינם מסוגלים להיבחן בבחינת בגרות בבית הספר, יכולים להיבחן במסגרת החינוכית שפועלת בתוך בית החולים.
  • לשם כך, הורי התלמיד צריכים לפנות לצוות החינוכי בבית החולים ולחתום על טופס "ויתור על חיסיון המידע החינוכי לגבי פרטים מזהים לצורך הגשה למבחני בגרות".
 • לפרטים נוספים ראו בחינות בגרות לתלמידים חולים ומאושפזים.

חשוב לדעת

 • תלמידים שחוזרים לבתי הספר לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי חינוכי. לפרטים נוספים ראו באתר כל זכות.

מי יכול לעזור לי?

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים