בחינות בגרות לתלמידים חולים ומאושפזים

מתוך כל זכות נוער

איך נערכים לבחינת בגרות במקרה של מחלה ממושכת או אשפוז?

איפה?

אפשר להיבחן בבית הספר, בבית החולים או בבית. תלוי במצב הרפואי של התלמיד

מי?

תלמידים חולים שנמצאים בבית מעל 21 ימים או מאושפזים בבית חולים

תלמיד שמאושפז בבית חולים

איפה יכול להיבחן תלמיד שמאושפז בבית חולים?

 • תלמיד שמאושפז בבית חולים יכול להיבחן בבית הספר שבו למד לפני שאושפז, אם הוא מסוגל ומעוניין בכך.
 • אם התלמיד אינו מסוגל להיבחן בבית הספר, הוא יכול להיבחן במסגרת החינוכית שבבית החולים.

מה צריך לעשות כדי להיבחן בבית החולים?

 • כדי להיבחן בבית החולים צריך להגיש בקשה למשרד החינוך.
 • חשוב לפנות בהקדם למסגרת החינוכית שפועלת בבית החולים ולברר אלו טפסים צריך למלא בבקשה ומתי מגישים אותה, כדי להבטיח שהתלמיד יוכל להיבחן במועד.
 • יש 2 אפשרויות לרישום הבחינה:
  1. בחינה שהתלמיד נבחן בה כתלמיד בית הספר שבו למד לפני האישפוז (אפשרי רק אם קיים קשר רציף ומשמעותי בין בית הספר למסגרת החינוכית בבית החולים)
  2. בחינה שהתלמיד נבחן בה כתלמיד במסגרת החינוכית של בית החולים
 • אם בוחרים להיבחן כתלמיד בית הספר:
  • בית הספר אחראי לדאוג לאישור ההיבחנות בבית החולים ולארגון הבחינה (להזמין את שאלון הבחינה ומשגיחים, ולבקש את ההתאמות הנדרשות).
  • המסגרת החינוכית של בית החולים אחראית להעביר את מחברת הבחינה למשרד החינוך.
 • אם בוחרים להיבחן כתלמיד המסגרת החינוכית:
  • המסגרת החינוכית אחראית לדאוג להליכי אישור וארגון הבחינה.

מה צריך לעשות כדי להיבחן בבית הספר?

 • ההורים צריכים לחתום על טופס ויתור סודיות.
 • הצוות הרפואי צריך לאשר בכתב את יציאתו של התלמיד לבחינה בבית הספר. באחריות המסגרת בבית החולים ובית הספר לדאוג לאישור זה, וכן לחוות דעת של הצוות החינוכי.
 • המסגרת החינוכית אחראית לעדכן את בית הספר במקצועות הבחינה ובהתאמות הנדרשות.
 • בית הספר אחראי על ארגון הבחינה (הזמנת שאלון, בקשת התאמות והעברת הבחינה למשרד החינוך).

תלמיד חולה ששוהה בבית

איפה יכול להיבחן תלמיד חולה ששוהה בבית?

 • תלמידים חולים יכולים לבקש להיבחן בבית אם הם לא מסוגלים להיבחן בבית הספר, ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הם נמצאים בבית מעל 21 ימים ברציפות לפי הוראת רופא
  • הם חולים במחלה מתמשכת שמצריכה טיפול או שהייה בבית לתקופה של יותר מ- 4 שבועות

מה צריך לעשות כדי להיבחן בבית?

 • צריך לפנות לבית הספר ולהגיש בקשה מיוחדת לצורך היבחנות בבית. ההורים צריכים לחתום על טופס ויתור סודיות.
 • בית הספר אחראי להעביר את הבקשה למשרד חינוך.
 • בית הספר אחראי לדאוג להזמין את השאלונים, לבקש התאמות בדרכי היבחנות (אם צריך) ולהזמין משגיחים.
 • בתום הבחינה המשגיח יעביר את מחברת הבחינה לבית הספר, ובית הספר יעביר אותה למשרד החינוך.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?


}} |קישור לאתר כל זכות=בחינות בגרות |קישורי שפה= }}