חקירה במשטרה של עדים וחשודים

מתוך כל זכות נוער

חקירה

חקירה היא תשאול או גביית הודעה שעושה שוטר

הודעה

הוזמנתם לחקירה? המשטרה חייבת להודיע להורים או לקרוב אחר

לא לבד

יש לכם זכות להתייעץ עם עו"ד, וגם עם ההורים
ההורים יכולים להיות אתכם בחקירה

אם הוזמנתם לחקירה, חשוב לדעת שיש כללים מיוחדים שחלים כשהמשטרה חוקרת ילדים ובני נוער מתחת לגיל 18 (קטינים)

איך ואיפה מתנהלת החקירה?

 • בדרך-כלל מי שהוא מתחת לגיל 18 (קטין) נחקר על-ידי חוקר נוער, שקיבל הכשרה מיוחדת לכך. בעת החקירה חוקר הנוער לא לובש מדי משטרה.
 • החקירה צריכה להתנהל בשפה שאתם מבינים ודוברים אותה, ובמקרה הצורך גם בשפת הסימנים.
 • ככלל, על השוטרים להימנע ככל האפשר מחקירה של קטין חשוד בפומבי, בבית הספר, במקום העבודה או במקום בילוי, וזאת כדי למנוע את החשיפה שלו לציבור ואת התיוג שלו כעבריין. אבל ייתכנו מקרים שבהם ניתן יהיה לחקור במקומות אלו, למשל אם זה לטובת הקטין.
 • בתחנת המשטרה - קטינים שהם חשודים נחקרים במקום נפרד מזה שנחקרים בו חשודים מבוגרים.

חובה להודיע להורים

 • ניתן להזמין אתכם לחקירה ולחקור אתכם רק אחרי שיודיעו על כך לאחד ההורים.
 • אם לא ניתן לאתר את אחד ההורים - תימסר ההודעה לקרוב משפחה או אדם אחר שאתם מכירים, ורק לאחר שבדקו מה עמדתכם.

ואם אני לא רוצה שיודיעו להורים?

 • יש לכם זכות להביע את עמדתכם ולהודיע לשוטרים בתחנה אם אתם מתנגדים שיודיעו להורים על כך שאתם בחקירה. בכל מקרה ההחלטה אם להודיע להורים או לא היא של הקצין שאחראי על החקירה. המשקל שהקצין ייתן לעמדתכם תלוי בין היתר בנסיבות שבהן הגעתם לתחנת המשטרה, וגם בסיבות להתנגדותכם:
 • אם הוזמנתם לחקירה כעדים:
  • זכותכם לבקש שלא יודיעו להורים. למרות זאת, יש מקרים שבהם החוקר יחליט להודיע להורים בכל זאת.
 • אם הגעתם לתחנת המשטרה כשאתם חשודים - מיוזמתכם או שהובאתם אליה כשאתם לא עצורים:
  • אם אתם מתנגדים שיודיעו להורים ויש לכם נימוקים סבירים לכך - לא יודיעו להם.
  • אם אין לכם נימוקים סבירים - השוטרים חייבים להודיע להורים.
 • אם הגעתם לתחנת המשטרה כשאתם עצורים:
  • אם אתם מתנגדים שיודיעו להורים ויש לכם נימוקים סבירים לכך - קצין המשטרה צריך להביא בחשבון את עמדתכם, אבל הוא לא חייב לקבל אותה. אם הוא החליט שלא לקבל אותה הוא חייב להודיע להורים.
 • בכל מקרה, אם קיבלו את התנגדותכם שלא להודיע להורים, חובה על המשטרה להודיע לקרוב אחר.
 • גם אם לא תתנגדו, קצין משטרה יכול להחליט שלא להודיע להורים, אם הוא משוכנע שמסירת ההודעה עלולה לגרום לפגיעה בשלומכם, לשיבוש הליכי חקירה או לפגיעה בביטחון המדינה.
 • חשוב לדעת שבכל מקרה, חובה להודיע להורים לכל המאוחר בתוך 8 שעות מהמועד שהגעתם לתחנת המשטרה.

אתם לא צריכים להיות לבד בחקירה

 • יש לכם זכות להתייעץ עם עורך דין ביחידות.
 • יש לכם זכות להיות מיוצגים על ידי עורך-דין, או על-ידי עורך-דין ציבורי (מטעם המדינה). אם נעצרתם והובאתם לתחנת המשטרה - חובה על החוקר להודיע על החקירה לעורך-הדין שלכם שלכם (אם יש לכם). אם אין לכם - הוא יודיע לסניגוריה הציבורית. למידע נוסף על הזכאות לסיוע משפטי מטעם המדינה, ראו בדף סיוע משפטי בחינם מטעם משרד המשפטים.
 • השוטרים צריכים לאפשר לכם להתייעץ עם ההורים או עם קרוב אחר שהודיעו לו, ככל האפשר לפני תחילת החקירה.
 • הורה או קרוב אחר יוכל להיות נוכח בחקירה. ייתכנו מקרים שבהם לא יאפשרו זאת - למשל, אם אתם מתנגדים לכך, או אם קיים חשש שהנוכחות שלהם תפגע בשלומכם או באדם אחר, או שהיא תפגע בטובת החקירה, או אם אתם עצורים.
 • אם ההורה לא הגיע למקום החקירה בתוך זמן סביר, או שלא ניתן היה לאתר אותו - ניתן יהיה להתחיל בחקירה בלעדיו, אבל כאשר הוא יגיע - יצטרכו לאפשר לכם להתייעץ איתו בהזדמנות הראשונה, ולאפשר את נוכחותו בהמשך החקירה.

זכות השתיקה

 • חשוד שנמצא בחקירה רשאי שלא להשיב על שאלות כדי לא להפליל את עצמו.
 • חשוב לדעת: שתיקתו של חשוד בחקירה עשויה לחזק את הראיות נגדו במקרה שיוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט.
 • מומלץ להתייעץ עם עורך-דין לגבי השימוש בזכות השתיקה.

חקירה בשעות הלילה

 • ככלל, לא חוקרים קטין חשוד בתחנת המשטרה בשעות הלילה:
  • מתחת לגיל 14 - מותר לחקור בין השעות 07:00 ל-20:00 בלבד
  • מעל לגיל 14 - מותר לחקור בין השעות 07:00 ל-22:00 בלבד
 • אם ההורים והקטין מסכימים לחקירה בלילה - החקירה תוכל להימשך עד חצות, ולא מאוחר יותר.
 • ובכל זאת, יכולים להיות מקרים שתתאפשר חקירה בלילה, למשל אם העבירה נעברה סמוך למועד המעצר, או שמדובר בעבירה חמורה, שדחיית החקירה עלולה לפגוע בשלומכם או לפגוע בחקירה.

זכות לקבל מידע ולהביע את עמדתכם

 • יש לכם זכות לקבל מידע ולהביע את עמדתכם לגבי החלטות בעניינכם. ייתכנו מקרים שלא תוכלו לקבל מידע, אם למשל החוק אוסר למסור את המידע, או שמסירת המידע עלולה לפגוע בכם באופן ממשי.
 • אם התקבלה החלטה בניגוד לעמדתכם, מי שקיבל את ההחלטה חייב לנמק את החלטתו בפניכם אלא אם כן מסירת המידע תגרום לפגיעה ממשית בכם, או אם היא אסורה לפי החוק. לדוגמה, אם ביקשתם שלא יודיעו להורים על החקירה, אבל החליטו להודיע להם בכל זאת, צריכים להסביר לכם מדוע עשו זאת.

זכויות נוספות שחשוב להכיר

 • אם אתם חשודים בעבירה שגם אדם מבוגר (מעל גיל 18) ביצע אותה - לא יחקרו אתכם ביחד. חובה לחקור את הקטין בנפרד מהחשוד המבוגר.
 • ככלל, לא ניתן להעמיד אדם לדין על עבירה שביצע כשהיה קטין - אם עברה שנה מהיום שבוצעה העבירה.

מי יכול לעזור לי?

 • הסניגוריה הציבורית: בכל מחוז של הסניגוריה הציבורית יש מחלקה שמתמחה בייצוג נוער. פרטי דוא"ל וטלפונים של מחלקות הנוער מפורטים באתר הסניגוריה הציבורי
 • קיימים לא מעט ארגונים המעניקים סיוע משפטי בחינם או בתשלום סמלי. רשימה של הארגונים השונים, לפי תחומים, תוכלו לראות באתר כל זכות.

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים