הרחקת תלמיד מבית הספר בשל הישגים לימודיים

מתוך כל זכות נוער

נכשלתם בהרבה מקצועות? באלו תנאים ניתן להרחיק אתכם מבית הספר?

1.

תלמידים בכיתות ז'-י"ב עשויים להיות מורחקים אם נכשלו במספר רב של מקצועות

2.

ההרחקה אסורה אם התלמיד נכשל מסיבות כמו מחלה, גירושי הוריו וכו'

3.

בית הספר חייב לנמק את החלטתו ולתת זכות טיעון לתלמיד ולהוריו לפני ההחלטה על ההרחקה

4.

ההרחקה תבוצע 14 ימים אחרי החלטת ההרחקה, ואם הוגש ערעור - אחרי ההחלטה בערעור

יש מקרים שבית הספר יכול להרחיק תלמיד בגלל שנכשל במספר רב של מקצועות ובתנאי שזה לא נבע מסיבות מוצדקות כגון מחלה, גירושי הורים וכו'.

באלו מקרים בית הספר יכול להרחיק תלמיד בגלל ציונים?

ניתן להרחיק את התלמיד אם התקיימו כל התנאים הבאים:

 • מוצו כל האפשרויות האחרות שיש לבית הספר, כולל להשאיר את התלמיד כיתה.
 • התלמיד קיבל ציון שנתי סופי "נכשל" ב-70% או יותר מהמקצועות שהיה חייב ללמוד באותה שנה.
 • ההישגים של התלמיד אינם נובעים מאירוע חריג בחיי התלמיד, כמו:
  • מחלה של התלמיד
  • מחלה של קרוב משפחתו מדרגה ראשונה
  • גירושין או פרידה של הוריו
  • אירוע חריג אחר (למשל מצוקה נפשית מתמשכת), שלדעת מנהל בית הספר הביא להישגים הנמוכים.
 • התלמיד לא הסכים להישאר כיתה.

איך צריכה להתקבל ההחלטה?

קבלת ההחלטה מורכבת מ-3 שלבים עיקריים:

 • דיון פנימי בבית הספר שישתתפו בו אנשי הצוות הרלוונטיים.
 • דיון בפני ועדה שבה תינתן לתלמיד ולהוריו זכות טיעון.
 • החלטת מנהל בית הספר, שתינתן רק אחרי שניתנה זכות הטיעון לתלמיד ולהוריו ולאחר דיון סגור של חברי הוועדה.

הודעה על ההחלטה להרחיק תלמיד

ההודעה על החלטת ההרחקה חייבת לכלול:

 • את הנימוקים להחלטה
 • הסבר על הזכות לערער על ההחלטה
 • את הדרכים להגיש ערעור

איך מערערים על ההחלטה?

 • אפשר להגיש ערר על ההחלטה להרחיק תלמיד במשך 14 ימים מהיום שבו התקבלה ההחלטה. במשך התקופה הזו אסור להרחיק את התלמיד מבית הספר.
 • הדיון בערר יתקיים בפני ועדת שימוע מוקדם ככל האפשר, ובכל מקרה לא יותר מ-14 ימים מהיום שהערר הוגש.

במקרה שהחליטו להרחיק, מתי תבוצע ההרחקה?

 • אם לא הוגש ערעור, מותר להרחיק את התלמיד רק אחרי שעברו 14 ימים מהיום שבו התקבלה החלטת ההרחקה.
 • אם הוגש ערעור על ההחלטה, מותר להרחיק את התלמיד רק אחרי שהתקבלה ההחלטה בערעור.

מה קורה אחרי ההרחקה?

 • הרשות המקומית צריכה לשבץ את התלמיד בבית ספר אחר ולתת להורים את פרטי בית הספר החדש בתוך 14 ימים מהיום שבו התקבלה ההחלטה על ההרחקה.

שאלות נפוצות

 • האם אפשר להביא לדיון על ההרחקה מישהו שידבר בשם ההורים או התלמיד?
 • ההורים יכולים לבקש ממנהל בית הספר לצרף אדם מטעמם, שידבר בפני הוועדה. המנהל יאשר את בקשת ההורים רק אם יש נסיבות מיוחדות שמצדיקות אותה.
 • מה קורה אם הרחיקו אותי מבית הספר חודש לפני בחינת הבגרות? איפה אוכל להיבחן?
 • תלמיד שהורחק בסמוך למועד בחינות הבגרות רשאי להיבחן בבגרות בבית הספר שממנו הורחק באותה שנה.
 • ההורים שלי לא מדברים טוב עברית. איך הם יוכלו לדבר בוועדה?
 • אם ההורים או התלמיד לא שולטים בשפת הלימוד העיקרית בבית הספר, צריך להזמין לדיון אדם שיוכל לתרגם עבורם.
  • ההורים יכולים להזמין מטעמם את האדם שיתרגם.
  • גם במקרה שהתלמיד או הוריו הם חירשים או כבדי שמיעה, צריך להזמין לדיון אדם שבקיא בשפת הסימנים ויכול לתרגם עבורם.

מי יכול לעזור לי?

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים