הפסקות בעבודה

מתוך כל זכות נוער

במהלך עבודתכם, אתם זכאים להפסקות מסודרות וכמובן לצאת לשירותים...

מי?

בני נוער שעובדים לפחות 6 שעות ביום

כמה?

לפחות 45 דקות (ביום חול)

שירותים

מותר לצאת לשירותים לפי הצורך, ואסור למעסיק לקזז מהשכר את זמן היציאה לשירותים

תפילה

עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו

זכותכם לצאת להפסקה מידי פעם, כולל יציאה לשירותים ותפילה, אבל כמובן יש לזה כללים

הפסקות

 • מי שעובד לפחות 6 שעות ביום זכאי להפסקה במהלך יום העבודה. אורך ההפסקה יהיה לפחות 45 דקות ומתוכן לפחות חצי שעה רצופה.
 • בערב חג ובערב המנוחה השבועית זכאים להפסקה של חצי שעה לפחות.
 • המעסיק לא חייב לשלם שכר עבור זמן ההפסקה, אלא אם הוא דורש שתישארו במקום העבודה במהלך ההפסקה.
 • חשוב לסכם עם המעסיק מראש את שעות ההפסקה כדי למנוע מחלוקות.
 • הפסקה לא תימשך יותר מ-3 שעות.

יציאה לשירותים

 • כל עובד זכאי במהלך יום עבודתו להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים בהתאם לצרכיו.
 • אסור למעסיק לקזז משכר העבודה את זמן היציאה לשירותים.

תפילה

 • עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו.
 • זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד.
 • הפסקת התפילה אינה חלק משעות העבודה, והמעסיק רשאי להוריד את זמני התפילה מהשכר של העובד.

חשוב לדעת

 • אם המעסיק לא מאפשר לכם לצאת להפסקה, ניתן להגיש תלונה למשרד העבודה, וגם להגיש נגדו תביעת פיצויים.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים