הודעה מהמעסיק על תנאי העבודה

מתוך כל זכות נוער

התחלתם לעבוד? המעסיק חייב למסור לכם הודעה על תנאי העבודה

למי?

לבני נוער שעובדים יותר מ-7 ימים

מתי?

ההודעה תימסר בתוך 7 ימים מתחילת העבודה

שימו לב: רק כשתקבלו את פירוט תנאי העבודה בכתב תוכלו באמת לדעת מה בדיוק מגיע לכם מהמעסיק. בהמשך זו תהיה ההוכחה למה שהסכמתם, ואם אתם או המעסיק מפרים את החוזה.

מה כוללת ההודעה?

 • שם, מספר הזהות והכתובת של המעסיק ושל העובד. זה חשוב מאוד במקרה של מעסיקים קטנים שיכולים להיעלם...
 • תאריך תחילת העבודה.
 • תקופת העבודה: האם העבודה היא לתקופה קבועה וידועה מראש, ואם כן- מהי תקופת העבודה.
 • עיקרי התפקיד של העובד.
 • השם או התפקיד של הממונה הישיר על העובד.
 • סך כל התשלומים שמגיעים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר.
 • תנאים סוציאליים שמגיעים לעובד (למשל, קופת גמל) ולאלו גופים הם מועברים.
 • הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר שבוע, שכר תוצרת וכו'.
 • במקרה שחלק מהשכר ניתן ב"שווה כסף" (למשל אם ניתנים אוכל ושתייה במקום העבודה או מגורים לעובד), יפורט השווי שלו.
 • אורך יום העבודה/שבוע העבודה הרגיל של העובד.
 • מהו יום המנוחה השבועי של העובד.

אפשר לראות דוגמה לנוסח הודעה לעובד (תנאי עבודה) באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

חשוב לדעת

 • אם חתמתם על חוזה עבודה שמופיעים בו כל הפרטים שצוינו, המעסיק לא חייב לתת לכם גם הודעה על תנאי העבודה.
 • אם יהיו שינויים בתנאי העבודה שלכם אחרי שהתחלתם לעבוד, המעסיק חייב להודיע לכם בכתב על השינויים בתוך 7 ימים ממועד השינוי.
 • אם המעסיק לא מסר לכם הודעה על תנאי העבודה, תוכלו להגיש תלונה לאגף האכיפה במשרד העבודה והרווחה (שיכול להטיל על המעסיק קנס) ותוכלו להגיש גם תביעת פיצויים נגד המעסיק, אפילו אם לא נגרם לכם נזק.
 • מותר להגיש את התביעה בתוך 7 שנים ממועד תחילת העבודה.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?