אישורים רפואיים על היעדרות

מתוך כל זכות נוער

נעדרתם מבית ספר כי הייתם חולים? כמה ימים?

עד 4

בהיעדרות של עד 4 ימים מספיק מכתב מההורים עם הסבר להיעדרות

5 ויותר

בהיעדרות של 5 ימים או יותר צריך אישור מרופא ("תעודת מחלה")

חשוב לדעת

  • לרופא אסור לפרט באישור מהי המחלה שבגללה התלמיד נעדר, אלא רק לכתוב הסבר כללי (לדוגמה: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי").
  • תלמידים שנשארים בבית תקופה ממושכת בגלל מחלה, עשויים לקבל שירותי חינוך בביתם - ראו פרטים נוספים.

מי יכול לעזור לי?

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים