מאיזה גיל מותר לעבוד

מתוך כל זכות נוער

אתם בני פחות מ- 16 ורוצים לעבוד? מאיזה גיל מותר לכם?

בחופש

מגיל 14

בשנה"ל

מגיל 16

בהופעות

גם לפני גיל 16

קצת יותר פרטים

  • במהלך החופש מותר להעסיק בני נוער מגיל 14 בעבודות קלות בלבד.
  • במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 16, אך לא בשעות הלימודים.
  • בהופעות, בפרסומות ובצילומים אפשר להעסיק גם ילדים מתחת לגיל 16, אבל צריך לקבל אישור של ההורים והיתר מיוחד ממשרד העבודה.

חשוב לדעת

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים