חוק זכויות התלמיד

מתוך כל זכות נוער

1.

החוק הנחקק בשנת 2000, ומטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות האמנה לזכויות הילד

2.

חובה ליידע את התלמידים וההורים על הוראות החוק ועל כלל ההוראות בדבר זכויות וחובות תלמידים

3.

אסור לבית הספר למנוע מתלמיד לממש את זכויותיו

3.

ראו את הנוסח המלא של החוק באתר נבו

חוק זכויות התלמיד קובע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ואמנת האו"ם לזכויות הילד.

זכות לחינוך

 • כל ילד ונער בישראל זכאי לחינוך.

איסור הפליה

 • אסור להפלות תלמיד מטעמים עדתיים, דתיים, ארץ מוצא, רקע כלכלי-חברתי, נטייה מינית או זהות מגדרית, או השקפה פוליטית:
  • ברישום תלמיד, קבלה או הרחקה ממוסד חינוך.
  • בקביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך.
  • בקיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך.
  • בזכויות וחובות התלמידים, כללי המשמעת והפעלתם.

ענישה ואמצעי משמעת

 • על בית הספר להנהיג אמצעי משמעת באופן שהולם את כבוד האדם.
 • אסור לנקוט כלפי תלמיד אמצעי משמעת גופניים או משפילים.
 • אסור להעניש תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו. למידע נוסף ראו בתוך הערך אסור לפגוע בתלמיד בשל מעשי הוריו.

חובת סודיות

 • כל אדם שקשור למערכת החינוך חייב לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו לגבי התלמיד, אלא אם כן עליו לגלות את המידע כדי לבצע את תפקידו.
 • על בית הספר לדווח על המצב הלימודי של התלמיד להוריו או לאפוטרופוסים שלו, ולבעלי תפקידים מסוימים בבית הספר (מחנך, רכז שכבה וכו').
 • יש מקרים שבהם יש חובה לגלות מידע, למשל כאשר יש מידע או חשד שקטין נמצא בסיכון או נתון להתעללות על-ידי בן משפחה או אדם אחר שאחראי עליו.

עקרונות נוספים בחוק

 • לכל תלמיד זכות להיבחן בבחינות הבגרות במוסד שבו הוא לומד (אלא אם הוא לא עמד בתנאים שנקבעו לצורך זה). למידע נוסף ראו הזכות להיבחן בבחינת בגרות.
 • על בית הספר לעודד הקמה של מועצת תלמידים ואסור לו למנוע את הקמתה.
 • החוק קובע הוראות בנוגע להרחקת תלמיד מבית הספר והעברתו לבית ספר אחר.

חשוב לדעת

 • חובה על בית הספר ליידע את התלמידים וההורים על הוראות החוק בתחילת כל שנת לימודים.
 • חובה ליידע את ההורים והתלמידים על הוראות משרד החינוך ובית הספר בנושא זכויות וחובות תלמידים.

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים