אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד

מתוך כל זכות נוער

ארגון האומות המאוחדות אימץ בשנת 1989 אמנה לזכויות הילד שאושרה ע"י רוב מדינות העולם.

1.

האמנה מכירה במעמד הילד כאדם עם רשימת זכויות שיש להגן עליהן

2.

ראו תקציר של הוראות האמנה באתר משרד החינוך

3.

ישראל חתמה על האמנה בשנת 1990 ואישררה אותה בשנת 1991

אמנת האו"ם - מה זה אומר?

 • אמנה היא הסכם בינלאומי בכתב בין מדינות, ועל-פי הדין הבינלאומי היא מחייבת את המדינות שחתומות עליה.
 • האמנה לזכויות הילד אומצה על-ידי האו"ם בשנת 1989. מדינת ישראל חתמה על האמנה בשנת 1990, ואישררה אותה בשנת 1991. הכוונה באישרור היא שהמדינה מחויבת לקיים את הוראות האמנה ולהתאים את חוקי המדינה להוראות האמנה (לדוגמה, חוק זכויות התלמיד שנחקק בשנת 2000 קובע כללים בהתאם לעקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד).
 • כל עוד המדינה לא מחוקקת חוקים שמיישמים את הוראות האמנה, אין להוראות האמנה מעמד של חוק שאפשר לאכוף אותו באופן ישיר בבית המשפט. אבל - בית המשפט מפרש את החוקים הקיימים על-פי העקרונות של האמנה.

מה קובעת האמנה?

 • האמנה כוללת זכויות שניתנות לכל אדם באשר הוא אדם, וזכויות שהן ייחודיות לילדים - כמו הזכות לחינוך, הזכות לקשר עם ההורים והזכות להתפתחות.
 • כל הילדים זכאים לזכויות שכתובות באמנה - הם לא חייבים להיות אזרחים במדינה, תושבים או בעלי כל סטטוס אחר.
 • האמנה חלה על כל ילד עד גיל 18 שנמצא בתחומי המדינה.

העקרונות המרכזיים באמנה

 • האמנה קובעת כמה עקרונות שעל בסיסם מוענקות כלל הזכויות שקיימות בה:
 1. עיקרון השוויון - עיקרון המגן על ילדים מפני הפליה מכל סוג שהוא.
 2. עיקרון טובת הילד - טובת הילד צריכה להיות השיקול החשוב ביותר בכל פעולה הנוגעת לילדים.
 3. עיקרון החיים, ההישרדות וההתפתחות - כולל בין היתר את הזכות לחיים, איסור על אלימות כלפי ילדים, עידוד הבריאות, והזכות להתפתחות במישורים שונים (התפתחות פיזית, נפשית, רוחנית, חברתית, מוסרית).
 4. עיקרון השתתפות הילדים בהחלטות הנוגעות לחייהם.

חשוב לדעת

 • ההגנה על הזכויות של כל ילד צריכה להיעשות בהתאמה לגילו ולמידת הבגרות שלו. באופן דומה, לילד גם יש אחריות וחובות כלפי אחרים בהתאם לשלב ההתפתחותי שהוא נמצא בו.

רוצים לדעת עוד?

מידע נוסף על האמנה תוכלו למצוא גם בקישורים הבאים:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים