תשלום לבני נוער שנעדרו מהעבודה בגלל פעילות בגדנ"ע

מתוך כל זכות נוער

אתם עושים כמה משמרות בשבוע ויצאתם לפעילות גדנ"ע? ייתכן שמגיע לכם תשלום מהמוסד לביטוח הלאומי

מי?

כל נער/ה שעבד/ה לפחות 30 ימים ב- 3 החודשים שלפני פעילות הגדנ"ע

כמה?

לכל יום בפעילות הגדנ"ע מקבלים את השכר ששולם עבור 30 ימי העבודה האחרונים חלקי 30 אבל לא פחות מ-85.61 ש"ח ליום

אם אבא שלכם יוצא לשירות מילואים הוא זכאי לתשלום. ברור. גם אתם, אם אתם עובדים בצורה רציפה ויוצאים לפעילות גדנ"ע

איך מקבלים את הכסף?

 • צריך למלא טופס תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם-צבאי.
  • ממלאים את הפרטים האישיים בחלק א' של טופס התביעה וחותמים על הטופס.
  • צריך להקפיד על מילוי כל הפרטים כדי למנוע עיכוב בתשלום.
 • את חלק ב' של טופס התביעה - אישור על ההשתתפות בפעילות, ימלא נציג מחלקת הגדנ"ע במשרד הביטחון.
 • המעסיק של הנער ימלא את חלק ג' בטופס:
  • צריך לרשום את תאריך תחילת העבודה של הנער.
  • אם הנער הפסיק לעבוד, המעסיק ירשום גם את תאריך הפסקת העבודה.
  • המעסיק ירשום את מספר ימי העבודה שהנער עבד אצלו בשלושת החודשים שקדמו לפעילות הקדם צבאית. שימו לב - שבתות וחגים שלא עובדים בהם נחשבים ליום עבודה במסגרת 30 הימים הנדרשים לצורך הזכאות לתשלום.
 • את התביעה מגישים למחלקת הגדנ"ע של משרד הביטחון.
 • מחלקת הגדנ"ע תעביר את התביעה אל המוסד לביטוח לאומי לאישור ולתשלום.

חשוב לדעת

 • אם עבדתם פחות מ-30 ימים במהלך 3 החודשים האחרונים, ייתכן שאתם בכל זאת זכאים לתשלום עבור הגדנ"ע, אם יסתבר שמספר ימי העבודה בצירוף שבתות וחגים שבהם לא עבדתם מגיע ל-30.
 • כדאי למלא את הטופס ולהחתים את המעסיק עוד לפני היציאה לגדנ"ע.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים