תכנית סמסטר קיץ לשיפור ציוני בגרות

מתוך כל זכות נוער

איך אפשר לנצל את הקיץ לצורך שיפור ציוני הבגרות?

מה?

לימודים בקיץ לשיפור ציון בגרות באחד ממקצועות החובה

למי?

בוגרי י"א-י"ב העומדים בתנאים שמפורטים בהמשך

כמה?

400 ש"ח ליחידת לימוד אחת/ 520 ש"ח ל-2 יחידות

תכנית "המחצית השלישית" של משרד החינוך מאפשרת לכם קורס קיץ מרוכז שבסיומו תעמדו לבחינת בגרות מיוחדת. שימו לב! ההרשמה לתוכנית בתשפ"ג מתקיימת בין ה-10.05.2023 ל- 18.05.2023

מה בתכנית?

 • לימודים מרוכזים של מספר שבועות, במרכזי למידה אזוריים בכל הארץ.
 • לאחר סיום הלימודים מתקיים מועד בגרות מיוחד, שבו יכולים להשתתף רק תלמידים שהשתתפו בתכנית.
 • ניתן לשפר ציון במקצוע אחד בלבד. המקצועות שמוצעים לבחינה הם מקצועות החובה, ביחידות החובה.

המקצועות המוצעים בקיץ 2023 (שנת הלימודים תשפ"ג) מפורטים בחוברת זו (בעמ' 6)

 • הציון המסכם שיקבל התלמיד בסיום הלימודים בתכנית יהיה הציון השנתי החדש שלו.

מי יכול להשתתף בתכנית?

 • יכולים להשתתף בתכנית כל בוגרי כיתות י"א-י"ב שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. לומדים במערכת הלימודים האינטרנית של משרד החינוך (ולא במסגרת אקסטרנית)
  2. למדו את חומר הלימוד במסגרת בית הספר לקראת בחינת בגרות ונכחו באופן סדיר בשיעורים – הלמידה מבוססת על היכרות של התלמידים עם חומר הלימוד.

כמה עולה להשתתף בתכנית?

 • שכר הלימוד ליחידת לימוד אחת – 400 ₪ ולשתי יחידות לימוד – 520 ₪.
 • תלמיד שקיבל הנחה על תשלומים לבית הספר, יצרף מכתב ממנהל בית הספר שבו מצוין גובה ההנחה.
 • תלמיד שזקוק להנחה בשכר הלימוד צריך להציג בפני מנהל מרכז הלימידה הצהרה ממנהל בית הספר שבו לומד.

איך נרשמים?

 • הרישום מתבצע באופן אישי במרכז הלמידה שבו מעוניינים ללמוד. רשימת המרכזים מפורסמת מדי שנה באתר התכנית.
 • צריך להציג המלצה ממנהל בית הספר שלכם, שבה הוא מאשר שאתם עומדים בתנאים להשתתפות בתכנית. הרישום יתבצע לאחר הצגת ההמלצה ולאחר בדיקה שאתם עומדים בתנאי הקבלה.
 • התשלום מתבצע באמצעות מנהל מרכז הלמידה בלבד. בית הספר שבו לומדים התלמידים לא יגבה מהם כסף.
 • בעת הרישום צריך לחתום על הצהרת בריאות ועל תקנון שמסדיר את התשלומים, נוכחות סדירה ושמירה על כללי התנהגות.

חשוב לדעת

 • צריך להגיע ללימודים בתכנית עם ספר הלימוד שלמדתם ממנו בבית הספר.
 • חלה חובת נוכחות מלאה והשתתפות בכל שיעורי התכנית.
 • לא תוכלו להצטרף לתכנית אם אתם מתכננים לצאת לנופש או למחנה פעילות כלשהו במהלך התקופה שהיא פועלת.
 • הלמידה בתכנית אינה חובה ואינה יכולה להוות תנאי להישארות בביה"ס או לעלייה לכיתה הבאה.
 • התאמות מיוחדות לבעלי לקויות למידה יינתנו למי שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה, כפי שניתנות במועד קיץ.
 • לא יהיו שאלונים מיוחדים לעולים חדשים, אלא רק ניקוד נוסף, בהתאם לנהלי משרד החינוך.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?