שימוש בטלפון, טאבלט או מצלמה בזמן שיעור

מתוך כל זכות נוער

אם אתם באמצע שיעור עכשיו, כדאי שתכניסו את המכשיר לתיק (אבל כדאי לכם לחזור לכאן מאוחר יותר).

אסור

להשתמש בטלפון בזמן שיעור

אסור

לצלם או להקליט בזמן שיעור באמצעות הטלפון ללא אישור

אסור

להשתמש בטלפון או בכל אמצעי טכנולוגי בבחינות

השימוש בטלפונים ניידים, טאבלטים ומכשירים דומים מוגבל בכל מסגרות בית הספר.

מתי כן מותר להשתמש בטלפון?

 • במהלך השיעורים מותר להשתמש בטלפון הנייד רק לפי הנחייה של המורה (אחרת, הטלפון צריך להישאר בתיק במצב כבוי).
 • במהלך פעילות מחוץ לבית הספר מותר להשתמש בטלפון הנייד בהתאם להוראות הצוות החינוכי.

מה קורה אם תלמיד השתמש בנייד בזמן השיעור?

 • בית הספר יכול לנקוט באחת מהתגובות הבאות:
  • לקיים שיחת בירור עם התלמיד.
  • להפקיד את המכשיר במזכירות בית הספר או בחדר המנהל במקום קבוע, נעול ובטוח, תוך שמירה על צנעת הפרט. בסוף יום הלימודים המכשיר יימסר לתלמיד או להוריו.
  • לידע את ההורים.
 • תגובות שבית הספר יכול לנקוט במקרים של שימוש חוזר בנייד (הצבת הטלפון על השולחן, קבלת שיחות או שליחה וקבלה של מסרונים במהלך השיעור):
  • להזמין את ההורים.
  • להוסיף התייחסות בתעודה בסעיף ההתנהגות.
  • להטיל על התלמיד כתיבת עבודה בנושא.
 • לפני קבלת החלטה על אמצעי משמעת צריך להסביר לתלמיד את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן.
 • אם נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת, או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, צוות בית הספר רשאי לנקוט באמצעי משמעת באופן מיידי.

חשוב לדעת

 • האיסורים על טלפון נכונים גם לטאבלטים ולמכשירים דומים.
 • צילום במהלך פעילות חינוכית בכיתה או מחוץ לכיתה ייעשה בהתאם להנחיות הצוות החינוכי, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.
 • אסור לאנשי הצוות החינוכי בבית הספר לעשות חיפוש בחפציו האישיים של תלמיד, כולל בתיק ובמכשירים הדיגיטליים שלו.

מי יכול לעזור לי?

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים