רישום למוסדות להשכלה גבוהה

מתוך כל זכות נוער

חושבים להירשם ללימודים באוניברסיטה? יש כמה דברים שכדאי לכם לדעת:

רישום

גובה דמי הרישום מוגבל עד 419 ש"ח

שכ"ל

תואר ראשון באוניברסיטאות ומכללות ציבוריות: 10,259 ש"ח לשנה

ועוד

בד"כ גובים גם תשלומים נלווים, כמו אבטחה ודמי רווחה

דמי הרשמה

 • גובה דמי ההרשמה שמוסדות להשכלה גבוהה רשאים לגבות מוגבל. דמי ההרשמה המקסימליים שהמוסדות רשאים לגבות בשנת הלימודים תש"ף (2020-2019) הוא 419 ש"ח.
 • חלק ממוסדות הלימוד גובים תשלום עבור טופס ההרשמה בנוסף לדמי ההרשמה.
 • המוסד הלימודי נדרש לפרסם את גובה דמי הרישום.
 • דמי ההרשמה נגבים עבור טיפול בבקשת ההרשמה והם תקפים רק לשנת הלימודים שאליה נרשמים.
 • במקרים מסויימים ניתן לקבל פטור או הנחה בתשלום דמי ההרשמה. יש לבדוק את הזכאות לפטור או הנחה ישירות מול מוסד הלימוד.
 • ככלל, דמי הרישום אינם מוחזרים. מי שנרשם בטעות עשוי, במקרים מסויימים, לקבל החזר של דמי הרישום, בהתאם לנהלים של מוסד החינוך. יש לבדוק את הזכאות לקבל החזר ישירות מול מוסד הלימוד.

שכר לימוד

 • בשנת הלימודים תש"ף גובה שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר ראשון, במוסדות שמתוקצבים על ידי המדינה, הוא 10,259 ש"ח לשנה. את רשימת המוסדות המתוקצבים תוכלו למצוא באתר המל"ג:
 • חשוב לשים לב ששכר הלימוד בגובה 10,259 ש"ח הוא שכר מופחת. רק סטודנטים שיירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמיות של לפחות 18 ש"ס, ישלמו את השכר המופחת. מי שיצברו פחות מ-18 ש"ס ישלמו עבור השעות שנרשמו אליהן, לפי שכר לימוד של 13,863 ש"ח.
 • במכינות הקדם אקדמיות שמתוקצבות על-ידי המדינה, שכר הלימוד למסלול שנתי מלא הוא 13,863 ש"ח. מסלול שנתי מלא הוא מסלול שנמשך 9 חודשים בהיקף לימודים של 32 ש”ש ומעלה.
 • במוסדות שאינם מתוקצבים שכר הלימוד נקבע על-ידי המוסד עצמו.

תשלומים נלווים

 • תשלומים נלווים הם כל תשלום נוסף על שכר לימוד ודמי הרישום, שהוא לא עבור הוראה אקדמית.
 • דמי אבטחה נגבים עבור שירותי האבטחה במוסד.
 • דמי רווחה: דמי הרווחה הם תשלום שנגבה מהסטודנטים עבור שירותים שונים שניתנים הן על ידי האוניברסיטה והן על-ידי אגודת הסטודנטים.
 • חשוב לדעת - אין חובה לשלם את דמי הרווחה. אמנם יש שירותים שניתנים רק לסטודנטים ששילמו דמי רווחה, אך יש גם שירותים שניתנים לכלל הסטודנטים, גם אם לא שילמו דמי רווחה.
 • תשלום לארגון הסטודנטים היציג: כל סטודנט שלומד במוסד להשכלה גבוהה לתואר ראשון חייב לשלם לארגון הסטודנטים הארצי היציג, סכום של 10 ש"ח לשנה. התאחדות הסטודנטים הארצית היא כיום ארגון הסטודנטים היציג, שמייצג את כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

מלגות

 • יש גופים רבים שמעניקים מלגות וסיוע לסטודנטים.
 • מידע על האפשרויות השונות לקבלת מלגות תוכלו למצוא בפורטל מלגות סיוע לסטודנטים באתר כל זכות.

זכויות שחשוב להכיר

 • מי שנרשם ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית זכאי לבחור את תחום הלימודים שהוא מעוניין להירשם אליו.
 • כל אזרח או תושב זכאי לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית. מוסדות הלימוד יכולים לקבוע תנאי סף לקבלה לחוגי הלימוד השונים (בתנאי שהם אינם מנוגדים לחוק זכויות הסטודנט).
 • אסור למוסדות הלימוד להפלות סטודנט או מועמד לקבלה ללימודים מטעמי ארץ מוצא, עדה, רקע חברתי-כלכלי, דת, לאום, מין או מקום מגורים.
 • יחס שונה לא בהכרח ייחשב להפליה פסולה. החוק קובע שהמקרים הבאים לא ייחשבו כהפליה פסולה:
  • מוסד נפרד או מסלול נפרד לגברים ולנשים מטעמי דת.
  • מסלול לימוד נפרד לקידום קבוצות אוכלוסייה מסוימות.
  • תנאי קבלה מקלים לקידום נגישות של מועמדים מקבוצות אוכלוסייה מסויימות (לדוגמה, תנאי קבלה מקלים למועמדים מהפריפריה אינם נחשבים הפליה פסולה).

מי יכול לעזור לי?

 • אם זכויותיכם נפגעו ברישום ובקבלה - תוכלו לפנות לנציב קבילות הסטודנטים במוסד הלימודים. נציב קבילות הסטודנטים הוא הגוף שאחראי על בירור תלונות המוגשות על-ידי סטודנט או מועמד ללימודים בגין פגיעה בזכויותיו לפי חוק זכויות הסטודנט.

האם העמוד סייע לכם?