ערעור על מחברת בחינה חשודה

מתוך כל זכות נוער

האשימו אתכם בהעתקה בבחינת בגרות? יש לכם זמן קצר למנוע את פסילת הבחינה

מה?

חשד לאי קיום טוהר בחינת הבגרות (העתקה, למשל)

כלומר?

אם לא מערערים - הבחינה תיפסל

למי?

מגישים את הערעור לוועדת טוהר הבחינות במשרד החינוך באמצעות בית הספר

מה עושים אם מחברת הבחינה סומנה כחשודה?

 • יש לכם זכות לערער על החשד. אם לא מערערים במועד - הבחינה תיפסל.
 • הערעור נבדק על-ידי ועדה של משרד החינוך, והיא יכולה לאשר את החשד ולפסול את מחברת הבחינה, או לזכות את הנבחן ולבדוק את המחברת.
 • את הערעור מגישים באמצעות בית הספר או באמצעות מנהלת הנבחנים האקסטרניים, אם הנבחן הוא אקסטרני.

איך מגישים את הערעור?

 • נבחנים אינטרניים: מעבירים את הטיעונים בכתב למנהל בית הספר, ובית הספר מעביר את הערעור למשרד החינוך.
 • נבחנים אקסטרניים: מעבירים את הטיעונים בכתב למנהלת הנבחנים האקסטרניים.
 • בהודעה שנמסרת לתלמיד על החשד מצוין עד מתי ניתן להגיש ערעור. חשוב להקפיד להגיש את הערעור בתוך פרק הזמן הזה, אחרת ועדת טוהר הבחינות לא תדון בערעור והבחינה תיפסל!

איך מתקיים הדיון בערעור?

 • ועדת טוהר הבחינות דנה בערעור על-פי הטענות שהגיש התלמיד בכתב.
 • אפשר לבקש מהוועדה להופיע בפניה. את הבקשה יש להגיש בכתב, וצריך להסביר בה מדוע לא ניתן לטעון את הטיעונים לערעור בכתב.
 • נבחן שמופיע בפני הוועדה אינו יכול להביא עמו אדם נוסף מטעמו (הורים, חברים, עורכי דין, וכדומה).
 • הוועדה יכולה להזמין את הנבחן להופיע בפניה, גם אם הוא לא ביקש זאת.
 • הודעה על החלטת הוועדה תישלח לבית הספר. אם הנבחן אקסטרני ההחלטה תשלח לכתובת שמסר כשנרשם לבחינה.

מה קורה עם הציון?

 • ציון הבחינה יפורסם רק לאחר שתתקבל ההחלטה בערעור.
 • מי שניגש לשתי בחינות באותו מקצוע במועד קיץ (א' וב') ואחת מהן נפסלה :
  • החשד והפסילה יחולו על אותו שאלון משני המועדים, והציון של שתי הבחינות לא יפורסם (הפסילה תקפה גם למועד א' וגם למועד ב').
  • אם התלמיד הגיש ערעור והערעור התקבל, הוא יוכל לקבל את הציון הגבוה מבין הבחינות במועד הקיץ, בתנאי שנבחן באותו שאלון ובאותה רמת בחינה.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?