עבודות אסורות לבני נוער

מתוך כל זכות נוער

יוצאים לעבוד? יש עבודות שאסור להעסיק אתכם בהן.

אסור

עבודות פיזיות קשות או עבודות שנקבע כי הן מסוכנות עבורכם

חריג

ניתן לקבל אישור ספציפי לעבודה אסורה מהמפקח הראשי במשרד העבודה

באלו עבודות אסור לבני נוער לעבוד?

 • עבודות פיזיות
  • בנייה באתרי בנייה.
  • העברת חפצים ממקום למקום מעל שעתיים ביום.
  • העברת חפצים ששוקלים יותר מ- 12.5 ק"ג (לנער) ו-8 ק"ג (לנערה).
 • עבודה בסביבה מסוכנת
  • עבודה במחלקות בבתי חולים שיש בהן חשיפה להידבקות במחלות זיהומיות.
  • עבודה שכוללת חשיפה לחומרים מסוכנים.
  • עבודה בתוך רשת צינורות ביוב.
  • חפירה, תיקון או ניקוי של מנהרה, באר או ביוב.
  • עבודה עם חומרי נפץ, זיקוקי די-נור, פצצים ותחמושת, כולל ייצור, עיבוד טיפול ואחסנה שלהם.
  • ניקוי מנוע או חלק של מכונה, אם הניקוי יחשוף את הנער לסכנת פגיעה.
  • ייצור ועיבוד חומרים שעשויים להתלקח.
  • עבודה עם מכשירים שיש בהם קרינה.
 • עבודה במקומות עם טמפרטורה גבוהה מ-40 מעלות או נמוכה מ-4 מעלות.
 • ייצור סיגריות וטבק.
 • לרשימה המלאה של עבודות שאסור להעסיק בהן בני נוער, ראו תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות).

חשוב לדעת

 • אם אתם מעוניינים לעבוד בעבודה שנקבעה כעבודה אסורה, אפשר לפנות למפקח העבודה הראשי מטעם משרד העבודה והרווחה, שרשאי לאשר את העסקתכם בעבודה בהתאם להגבלות שיקבע.
 • המפקח ייתן את האישור רק אם ישתכנע שהעבודה הזו חיונית לצורך הכשרתכם המקצועית.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים