נגישות בטיולים ופעילויות

מתוך כל זכות נוער

טיולים ופעילויות מחוץ לבית הספר חייבים להיות מונגשים

למי?

תלמידים בעלי מוגבלות כמפורט בהמשך

מה?

אפשרות לתלמיד עם מוגבלות שונות ללמוד וליהנות

אם יש לכם מוגבלות, כל הפעילויות מחוץ לבית הספר, כולל טיולים, צריכות להיות מותאמות כך שתוכלו להשתתף בהן כמו כולם!

תלמידים עם לקות שמיעה או ראיה

 • הפעילויות יתקיימו באולמות עם מערכות הגברה ותמלול או טקסט מוקרן, מוזיאונים עם מידע חזותי, סרטים עם כתוביות וכו'.
 • אם יש לתלמיד לקות שמיעה:
  • צריך להושיב אותו קרוב למורה/למדריך שהוא הדובר הראשי ובזווית שתאפשר לראות את פניו.
  • במידת הצורך, צריך לתרגם לתלמיד את הנאמר לשפת הסימנים.
 • אם יש לתלמיד לקות ראיה:
  • צריך למקם אותו בהתאם לזווית הראייה שנדרשת לו (באוטובוס או בזמן הפעילות).

תלמידים עם מוגבלות פיזית

 • פעילויות מחוץ לבית הספר:
  • הפעילויות השונות ייעשו באולמות מונגשים
 • בטיולים:
  • האוטובוס שנוסעים בו לפעילות מחוץ לבית הספר צריך להיות מונגש.
  • בהתאם לצורך, צריך להיעזר בנגישון.
  • אם ישנים מחוץ לבית, צריך להתאים את תנאי הלינה (למשל התלמיד יקבל חדר בקומת קרקע).

תלמידים עם אלרגיות למזון

 • אם תלמיד אלרגי למזון מסוים, בית הספר חייב לבצע התאמות כדי לאפשר לתלמיד להשתתף בכל פעילות לימודית, חינוכית או חברתית. ראו הרחבה באתר כל זכות.

חשוב לדעת

 • מנהל בית הספר והצוות החינוכי צריכים ליזום את ההתאמות, להיות אחראים על ביצוען, ולשתף את ההורים בתהליך התכנון והביצוע.
 • אם נדרש אז יש לבצע התאמות נוספות כדי להתאים את תנאי הפעילות למוגבלות הספציפית של התלמיד.
 • תלמיד עם מוגבלות שמשולב עם סייעת בחינוך הרגיל יכול לקבל מימון לסייעת במסע לפולין, אם הוא יכול ומעוניין לנסוע עם שאר התלמידים. ראו הרחבה באתר כל זכות

מי יכול לעזור לי?

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - היחידה המשפטית לפניות הציבור:


קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים