מעורבות בהחלטות לגבי בדיקות וטיפולים רפואיים

מתוך כל זכות נוער

ההורים עדיין "מחליטים עליכם"? מתי מותר לכם להתנגד לטיפול רפואי? מתי מותר לכם לבקש טיפול רפואי גם בלי אישור של ההורים?

שיגרה

בבדיקות וטיפולים שגרתיים מספיקה הסכמה שלכם

התנגדות

יש מספר בדיקות וטיפולים שאתם רשאים להתנגד להם למרות דרישת ההורים

עצמאות

יש מספר בדיקות וטיפולים שאתם רשאים להחליט לגביהם בלי לעדכן את ההורים

שקיפות

בכל מקרה הצוות הרפואי חייב לתת לכם הסבר על הטיפול

ברור?

אם להורים יש גישות שונות לגבי טיפול רפואי זה עלול להסתבך...

עד גיל 18 רוב ההחלטות על בדיקות וטיפולים רפואיים הן בסמכות ההורים. במקרים מסוימים אתם זכאים להתנגד להחלטה של ההורים, ולפעמים אפילו להחליט על טיפול בלי לקבל אישור מההורים. בכל מקרה אתם כבר בוגרים וזכותכם שאנשי הצוות הרפואי יסבירו לכם את מהות הטיפול.

בדיקות וטיפולים שגרתיים שלא נדרשת להם הסכמת ההורים

 • אם אתם בני 14 או יותר, מותר לבצע לכם בקופת חולים בדיקות וטיפולים שגרתיים (כמו בדיקת גרון) אחרי שהסכמתם לכך, גם אם הגעתם בלי ההורים.
 • לפני שתסכימו לבדיקה או לטיפול חייבים להסביר לכם את כל הפרטים ולוודא שהבנתם אותם.
 • לבדיקות וטיפולים לא שגרתיים (כמו ניתוח או טיפול נפשי), או אם יש חשד לבעיה רפואית מורכבת, צריך לקבל את הסכמת ההורים.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

התנגדות לבדיקות וטיפולים שההורים רוצים שתקבלו

בדיקות גנטיות

 • כדי לעבור בדיקה גנטית מגיל 16 ומעלה צריך לקבל הסכמה לבדיקה גם מהנבדק/ת וגם מההורים.
 • אם ההורים הסכימו, אבל הנער/ה מסרב/ת, אסור לבצע את הבדיקה.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

אשפוז פסיכיאטרי

 • מגיל 15 ומעלה, אם ההורים הגישו בקשה לאשפוז פסיכיאטרי והנער/ה מסרב/ת, יהיה מותר לאשפז רק אם בית משפט לנוער יאשר זאת.
 • עד גיל 15, אם ההורים הגישו בקשה לאשפוז פסיכיאטרי והנער/ה מסרב/ת, ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער תחליט אם לאשר את האשפוז.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

בדיקות וטיפולים שאתם רשאים לקבל ללא הסכמת הוריכם

הפסקת הריון

 • נערה שצריכה לעבור הפסקת הריון רשאית להסכים בעצמה לביצוע ההליך, ללא ידיעה או הסכמה של ההורים.
 • לקופות החולים אסור למסור מידע בנושאים הקשורים בהריון או הפסקת הריון של נערות עד גיל 19, לאף אחד (כולל ההורים) חוץ מלנערה (המבוטחת) עצמה.
 • יש חובת סודיות לגבי המידע הנוגע לבדיקות או טיפולים הקשורים ברפואת נשים: מידע לגבי תור או ביקור אצל רופא נשים, ולגבי תכשירים ובדיקות שנלקחו בהקשר של היריון, לא יפורסם במערכת המידע האישי של הקופה (באינטרנט), תחת שמה של המבוטחת. המידע יוכל להופיע רק אם לא ניתן יהיה להגיע אליו באמצעות סיסמת ההורים. בנוסף, בהודעות שמגיעות לבית המבוטחת או משפחתה, לא יפורטו התשלומים עבור בדיקות או טיפולים הנוגעים לרפואת נשים שניתנו לה.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

בדיקה לגילוי נגיף איידס (HIV)

 • מותר לעבור בדיקת דם לגילוי נגיף ה- HIV ללא ידיעה וגם ללא הסכמה של ההורים.
 • חובה לעשות את הבדיקה במוסד רפואי שהוכר לזה.
 • תוצאות הבדיקה:
  • אם התקבלה תוצאה שלילית (כשלא התגלה הנגיף), התוצאה תימסר לנבדק על-ידי רופא, אחות או עובד סוציאלי (עו"ס), שעברו הכשרה לעניין זה.
  • אם התקבלה תוצאה חיובית (כשמתגלה נגיף), התוצאה תימסר לקטין על-ידי הצוות ובנוכחות עו"ס שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).
  • במקרה שהתוצאה חיובית, הצוות והעו"ס ידונו עם הקטין על האפשרות למסור את תוצאות הבדיקה להוריו או לאפוטרופוס שלו.
   • אם הקטין הסכים למסירת התוצאות, הצוות יזמן את ההורים או האפוטרופוס וגם ידריך אותם ואת הקטין על דרכי הפעולה ודרכי הטיפול בקטין.
   • אם הקטין התנגד למסירת התוצאות להורים, הצוות ידריך את הקטין בלבד.
   • במקרים מסויימים, ייתכן שבית המשפט יורה למסור התוצאות החיוביות של בדיקת ה- HIV להורים או האפוטרופוס של הקטין, למרות התנגדותו.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

אשפוז פסיכיאטרי מרצון

 • מגיל 15 ומעלה, אם נער/ה רוצה להתאשפז במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי וההורים מתנגדים, הנער/ה צריכ/ה לפנות לבית משפט לנוער כדי לאשר את האשפוז (לפני גיל 15 אי אפשר ליזום לבד בקשה להתאשפז באשפוז פסיכיאטרי).
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

טיפול לחולה במחלה חשוכת מרפא שנותרו לו עד 6 חודשים לחיות

 • אם חולה מגיל 17 מבקש לקבל טיפול להארכת חייו והוריו מתנגדים לכך, הרופא האחראי יפעל בהתאם לרצונו של החולה.
 • אם חולה מגיל 15 מבקש להימנע מהארכת חייו והוריו מתנגדים לכך, הנושא יועבר להחלטה של ועדה מיוחדת.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

לגבי ההסכמה של ההורים

 • כשיש לנער/ה שני הורים, אמורים לקבל את ההסכמה של שניהם לטיפולים רפואיים, אבל בד"כ מניחים שאם הורה אחד נתן את הסכמתו לטיפול, גם ההורה השני מסכים לו.
 • מה קורה כשההורים חיים בנפרד?
  • לטיפול שגרתי (טיפול בהצטננות וכו') מספיקה הסכמה של הורה אחד, אלא אם כן ידוע על התנגדות של ההורה השני.
  • לטיפול דחוף (למשל טיפול בשבר בעקבות נפילה) מספיקה הסכמה של הורה אחד, אבל צריך ליידע בהמשך את ההורה השני.
  • לטיפול לא שגרתי (למשל ניתוח או טיפול נפשי) צריך את הסכמת שני ההורים, בתנאי שההמתנה להסכמת ההורה השני לא פוגעת בבריאות של הנער/ה.
  • ראו הרחבה באתר כל זכות.
 • אם הורה הורשע בביצוע עבירת מין/אלימות כלפי ילדו (או שמתנהל נגדו משפט פלילי על כך), לא תידרש הסכמתו לטיפול רפואי בילד. ראו הרחבה באתר כל זכות.

מי יכול לעזור לי?

 • ישנם גופים במערכת הבריאות שאפשר לפנות אליהם כדי לקבל מידע או להגיש תלונה בנושא הטיפול הרפואי. ראו רשימה באתר כל זכות.

האם העמוד סייע לכם?