מספר מבחנים מותר (חט"ב ותיכון)

מתוך כל זכות נוער

מבחן, בוחן, עבודה - כמה מותר?

ביום

רק 1

בשבוע

לא יותר מ-3

במחצית

2 מבחנים בכל מקצוע

מספר אירועי ההערכה שבית הספר יכול לערוך הוא מוגבל. אירוע הערכה יכול להיות מבחן, עבודה, בוחן, הרצאה, עבודת חקר וכו'. שימו לב - ההגבלות מתייחסות לחטיבות ביניים ותיכונים.

אז מה וכמה מותר בדיוק?

  • אירועי הערכה (מבחן, בוחן, עבודה וכו'): אפשר לקבוע 1 ביום ולא יותר מ-3 בשבוע.
  • מבחנים: בכל מקצוע מותר לערוך עד 2 מבחנים בכל מחצית.
  • בוחן: אפשר לערוך רק אם הוחזר הבוחן הקודם שניתן באותו מקצוע.

חשוב לדעת

  • בית הספר חייב לפרסם לוח מבחנים בתחילת כל מחצית, אבל לא חובה לכלול בלוח גם את המועדים של אירועי ההערכה האחרים.
  • בית הספר צריך להימנע, ככל האפשר, מלקבוע מבחן ביום שאחרי חג ושבת ואחרי אירוע בית ספרי כמו טיול, מסע, גיבוש שכבתי או כיתתי.
  • בוחן ניתן ללא הודעה מוקדמת. הוא יכול להימשך עד רבע שעה והיקף החומר בו מוגבל לחומר שנלמד ב- 3-2 השיעורים האחרונים.
  • באירועי הערכה משמעותיים בית הספר צריך להביא בחשבון את העומס שמוטל על התלמידים, ולרווח את המועדים ככל האפשר.

מי יכול לעזור לי?

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים