מידע לסבא / סבתא בריאים

מתוך כל זכות נוער

גם אם סבתא שלכם יודעת להשתמש במחשב, יש זכויות חשובות שאולי היא לא מכירה וכדאי שתספרו לה עליהן, למשל:

1.

שירותים חברתיים קרוב לבית

2.

היערכות משפטית לעתיד

3.

מימון טיפולי שיניים מגיל 75

4.

מימון מכשירי שמיעה

5.

ביטול עסקה בתוך 4 חודשים

6.

פטור מהמתנה בתור לאזרחים ותיקים מעל גיל 80

שירותים חברתיים קרוב לבית

 • הרשות המקומית מספקת שירותים חברתיים לתושביה הוותיקים (מועדונים עם חוגים, טיולים וכו').
 • בחלק מהיישובים אפשר לקבל שירותים של "קהילה תומכת"- עזרה בתחזוקת הבית, לחצן מצוקה, שירות רפואי בבית ועוד.
 • ראו פרטים נוספים באתר כל זכות.

היערכות משפטית לעתיד

מינוי מיופה כוח לקבלת החלטות בעתיד ("ייפוי כוח מתמשך")

 • כל אדם מבוגר (מגיל 18 ומעלה) יכול לקבוע כיצד ועל-ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו (אם, למשל, יחלה בדמנציה).
 • לשם כך, עורכים "ייפוי כוח מתמשך" על גבי טפסים מיוחדים וחותמים עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה בנושא.
 • ייפוי הכוח יאפשר למי שהאדם סומך עליו (מיופה הכוח) לקבל במקומו את ההחלטות בעתיד.
 • אפשר לקבוע באלו תחומים מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול (עניינים אישיים/רפואיים/ענייני רכוש).
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס בעתיד

 • בנוסף לאפשרות לערוך "ייפוי כוח מתמשך", כל אדם מבוגר רשאי לתת מראש הנחיות מקדימות למקרה שיגיע למצב שבו לא יוכל לנהל את ענייניו בעצמו ובית משפט יקבע שצריך למנות לו אפוטרופוס.
 • האדם שנותן את ההנחיות המקדימות יכול לפרט בהנחיות במי הוא מעוניין שימונה לו כאפוטרופוס ואלו החלטות או פעולות האפוטרופוס יוכל לבצע בשמו.
  • אפשר לתת הנחיות גם בלי לציין שם של אפוטרופוס מסוים.
 • אם בעתיד בית המשפט יקבע שצריך למנות אפוטרופוס לאדם שנתן את ההנחיות המקדימות, המינוי ייעשה בהתאם להנחיות (מלבד למקרים חריגים כשלדעת בית המשפט ביצוע ההנחיות יפגע באדם שנתן אותן).
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

מימון טיפולי שיניים

 • מגיל 75 אפשר לקבל בקופות החולים טיפולי שיניים משמרים ומונעים, בחינם או בהשתתפות עצמית.
 • מאוקטובר 2019 בני 80 ומעלה יהיו זכאים גם לטיפולי שיניים משקמים תמורת השתתפות עצמית.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

מימון מכשירי שמיעה

 • אם סבא או סבתא שלכם צריכים מכשיר שמיעה, הם זכאים למימון מטעם קופת חולים.
 • בני 65 ומעלה יכולים לקבל כ- 3,700 ש"ח עבור מכשיר לכל אוזן.
 • אם צריכים להחליף את המכשיר, אפשר לקבל שוב מימון כעבור 3.5 שנים.
 • יש אפשרות לקבל מכשיר שמיעה מדגם בסיסי ללא כל השתתפות עצמית.
 • אם מעוניינים לשדרג למכשיר יקר יותר, צריך לשלם את ההפרש שבין מחיר המכשיר (כפי שסוכם עם הקופה) לסכום שקופת חולים נותנת.
 • מבוטחים בביטוח משלים עשויים לקבל השתתפות נוספת במימון המכשירים.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

ביטול עסקה בתוך 4 חודשים

 • בני 65 ומעלה שקנו מוצר או שירות כלשהו בטלפון, באינטרנט או במקום אחר שאינו בית העסק (לא בחנות), יכולים לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מהיום שבו קיבלו את המוצר או את הסכם הרכישה (בד"כ אפשר לבטל רכישות כאלו רק בתוך 14 ימים).
 • הזכאות היא בהתאם לתנאי הביטול שנקבעו בחוק לפי סוג העסקה.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

פטור מהמתנה בתור לאזרחים ותיקים מעל גיל 80

 • אזרחים ותיקים מעל גיל 80 פטורים מהמתנה בתור לקבלת שירות ציבורי (כמו תור בבנק או בקולנוע).
 • הזכאות אינה תקפה במקרים הבאים:
  • כאשר ההמתנה בתור נעשית בתוך רכב (למשל בכניסה לגן לאומי)
  • בתור שנקבע מראש
  • בתור לטיפול רפואי (כולל תור לאחיות או תור בבית מרקחת)
 • כמו כן, אם באותו תור ממתין אדם עם מוגבלות שיש לו תעודת זכאות לקבל שירות ציבורי ללא המתנה, תינתן לאותו אדם קדימות בתור על-פני האזרח הוותיק.
 • ראו הרחבה באתר כל זכות.

חשוב לדעת

מי יכול לעזור לי?

 • ישנם הרבה ארגונים ועמותות שאפשר להיעזר בהם לצורך קבלת מידע, מיצוי זכויות ועוד.
 • לרשימת ארגונים שמסייעים לאזרחים ותיקים, ראו באתר כל זכות.

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים