מה קורה במקרה של העתקה בבחינה?

מתוך כל זכות נוער

נתפסתם בהעתקה? חושדים בכם? מה קורה?

ציון

אפשר להוריד ציון

פסילה

אפשר לפסול את הבחינה

ערעור

אם הבחינה נפסלה - ניתן לערער

יש מספר דרכים שבית הספר רשאי לנקוט בהן במקרה של העתקה בבחינה, ובתנאי שהן נקבעו מראש בתקנון בית הספר

מה בית הספר רשאי לעשות במקרה של העתקה?

 • לזמן את התלמיד והוריו לשיחה.
 • להוריד נקודות מציון הבחינה.
 • לפסול את הבחינה - רק אם נעשה הליך הוגן שמאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד.
מה זה הליך הוגן?
 • להסביר לתלמיד את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן.
 • לשמוע את התלמיד לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • לאפשר ערעור.

חשוב לדעת

 • בית הספר צריך לקבוע מראש בתקנון את התגובות שיינקטו במקרה שתלמיד מפר את נהלי השמירה על טוהר הבחינות.
 • התגובות ייקבעו באופן הדרגתי, בהתאם לגיל התלמיד ולמספר ההפרות שכבר ביצע.
 • חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה משפילה, כולל הלבנת פנים ברבים ופגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה.
 • אסור לאיש צוות חינוכי לעשות חיפוש בחפציו האישיים של תלמיד, למשל בתיק או במכשיר דיגיטלי השייך לו.
 • בכל מקרה שבו בית הספר עשוי לנקוט באמצעי משמעת נגד תלמיד, צריך להסביר לתלמיד את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן.

מי יכול לעזור לי?

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים