התאמות לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון

מתוך כל זכות נוער

האם אתם אלרגיים למזון מסוים? אם כן, שימו לב:

חובה

שתקבלו מזון מתאים

אסור

להכניס מזונות מסוימים לכיתה או לבית הספר

במערכת החינוך לא מעט תלמידים שסובלים מאלרגיות למזון כולל כאלה שמסכנות חיים. זה דורש מהמערכת ומהתלמידים התאמות ו... התחשבות

חובת אספקת מזון מתאים

על בית הספר חובה לספק מזון שמתאים לתלמידים אלרגיים:

 • בארוחות שנותנים ביום לימודים ארוך
 • בקפיטריה ובמכונות אוטומטיות שנמצאות בבית הספר
 • באירועים מיוחדים של בית הספר
 • בארוחות שאוכלים בטיולים
 • במשלוחי מנות וכו'

מניעת פגיעה בתלמידים

כדי למנוע פגיעה בתלמידים שסובלים מאלרגיות למזון מסויים נדרשות מספר פעולות ע"י בית הספר.

 • אם האלרגיה שיש לתלמיד היא לאלרגן בעל תכונה של פיזור באוויר (למשל, בוטנים או חטיפים שמכילים בוטנים), אסור להכניס מוצרים שמכילים את האלרגן לשטח בית הספר ולכל שטח אחר שנעשית בו פעילות מטעם בית הספר בהשתתפות התלמיד.
 • אם התגובה האלרגית נגרמת לתלמיד בעקבות מגע עם האלרגן או בליעה שלו, בית הספר חייב לקבוע שטחים (כיתה, שטח פעילות ומרחבים נוספים בבית הספר) שיוגדרו כ"סביבה בטוחה", שאליה אסור להכניס את האלרגן.
 • בית הספר חייב לתלות שלטים שמכריזים על האזורים שאליהם אסור להכניס את האלרגן או מזון שמכיל את האלרגן.

חשוב לדעת

 • ההורים אחראים להעביר לבית הספר את הפרטים על מצבו הבריאותי של התלמיד לפני שמתחילה שנת הלימודים, ולחתום על אישור למתן טיפול רפואי בעת הצורך.
 • בכל פעילות שמספקים בה מזון צריך לתכנן מראש את התפריט כך שיותאם גם לתלמיד שיש לו אלרגיה למזון מסוים.
 • אסור למנוע מתלמיד שיש לו אלרגיה למוצרי מזון להשתתף בפעילות לימודית, חינוכית או חברתית בשל האלרגיה.
 • אם יש בבית הספר קפיטריה או מכונות אוטומטיות לכריכים, יימכר בהן גם מזון שהתלמיד לא אלרגי אליו, ושיהיה ארוז באופן שיפריד אותו ממוצרי מזון המסכנים את התלמיד.

מי יכול לעזור לי?

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים