התאמות בבחינות הבגרות לתלמידים עם מוגבלות

מתוך כל זכות נוער

בבחינות הבגרות ישנם 2 סוגים של התאמות לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים:

1.

התאמות כלליות שאפשר לתת לכל התלמידים במסגרות החינוך המיוחד

2.

התאמות מיוחדות שאפשר לתת בהתאם למאפיינים של המוגבלות הספציפית, שניתנות גם לתלמידים המשולבים בכיתות רגילות

ההתאמות המיוחדות נקבעות על-ידי צוות בית הספר בהתאם לצרכי התלמיד. שימו לב בהמשך הדף להתייחסות למגוון רחב של מוגבלויות.

התאמות כלליות ללומדים במסגרות החינוך המיוחד

תלמידים שלומדים במסגרות החינוך המיוחד (בית ספר של החינוך המיוחד או כיתה של החינוך המיוחד בבית ספר רגיל), יכולים לקבל את ההתאמות הבאות:

 • הארכה של זמן הבחינה
 • הגדלת ההדפסה של שאלון הבחינה
 • הקראה של שאלון הבחינה
 • דף נוסחאות מורחב במתמטיקה
 • התעלמות משגיאות כתיב
 • הכתבה של התשובות (אם כתב היד אינו ברור)
 • מבחן מותאם בעברית (הבנה הבעה ולשון)
 • מבחן בעל-פה באנגלית - באישור בית הספר

תלמידים עם נכות מוטורית ו- .C.P

בנוסף להתאמות הכלליות שנותנים לכל מי שלומד במסגרות החינוך המיוחד, תלמידים עם נכות פיזית-מוטורית ו- .C.P יכולים לקבל התאמות נוספות, גם אם הם משולבים בכיתה רגילה:

 • בבחינה יכול להיות נוכח איש צוות שמכיר את התלמיד ואת אמצעי התקשורת החלופית והתומכת שהותאמו לתלמיד.
 • תלמיד שמתקשה לכתוב על נייר ומתקשה בדיבור יוכל לכתוב על מקלדת וירטואלית או מקלדת עם לחצנים יחודים, או באמצעי אחר שהותאם עבורו.
 • אם ישנם שרטוטים בשאלות במתמטיקה, אפשר לצלם ולהגדיל אותם.
 • במקום בחינה בעל פה באנגלית אפשר להגיש עבודה בכתב, באמצעי הכתיבה שמתאימים לתלמיד.
 • לתלמידים הזקוקים להאכלה/מתן תרופות על-פי לוח זמנים/יציאה לשירותים הדורשת סיוע, תינתן הארכת זמן מעבר לתוספת הזמן הכללית.

על הספקטרום או מתמודדי נפש

בנוסף להתאמות הכלליות שנותנים לכל מי שלומד במסגרות החינוך המיוחד, תלמידים על רצף האוטיזם ותלמידים עם לקויות נפשיות והתנהגותיות יכולים לקבל התאמות נוספות, גם אם הם משולבים בכיתה רגילה:

 • בבחינה יכול להיות נוכח איש צוות שמכיר את התלמיד ואת דרכי התקשורת איתו, שיוכל לתמוך ולתת לו סיוע כללי (שלא קשור לחומר הלימוד).
 • אפשר לקבל הפסקות מותאמות להתרעננות, במסגרת תוספת הזמן הכללית.
 • במקום בחינה בעל פה באנגלית אפשר להגיש עבודה בכתב, בדרכי הכתיבה שמתאימות לתלמיד.
 • לתלמידים עם קשיים רגשיים או גרפו-מוטוריים תינתן אפשרות לאמצעי הבעה נוספים כמו מחשב או תקשורת חלופית תומכת

חירשים וכבדי שמיעה

תלמידים כבדי שמיעה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בכיתה רגילה זכאים להתאמות הבאות בבגרויות:

 • תוספת של 25% לזמן הבחינה.
 • ליווי של איש צוות שמתקשר טוב עם התלמיד, ושיסביר לו על שאלון הבחינה.
 • תוספת של 10 נקודות לציון של בחינה חיצונית בכתב.
 • מבחן מותאם בעברית (בהבנה, הבעה ולשון).
 • אפשרות להיבחן בבחינה בית ספרית במקצועות עם הרבה מלל (ספרות, היסטוריה, תנ"ך, אזרחות וכו').
 • בבחינות שכוללות הבעה בעל-פה יינתנו הקלות שונות, למשל:
  • אפשרות להיבחן בשפת הסימנים או בכתב
  • תוספת זמן של רבע שעה לכל שעת בחינה
  • האזנה חוזרת באמצעות אוזניות
 • בבחינה באנגלית יינתנו התאמות שכוללות:
  • תוספת של רבע שעה לכל שעת מבחן. בשאלון A משך הבחינה יהיה שעתיים.
  • בתחילת המבחן המורה לאנגלית של התלמיד יסביר לו את מבנה השאלון.
  • אפשרות להיעזר במילון אלקטרוני.
  • בבחינה בעל-פה התלמיד יוכל לבחור אם להיבחן או שלא להיבחן בה.
  • פטור מהבנת הנשמע (בחלק מהשאלונים יינתנו תרגילים חלופיים).
  • תוספת של 10 נקודות בבחינות החיצוניות ובבחינות הנבדקות בבית הספר (לא כולל תלקיט).
  • התאמות לתלקיט (תיק העבודות של התלמיד): שימוש במילון אלקטרוני, התעלמות משגיאות כתיב, אפשרות להגיש מספר גרסאות במטלות כתיבה, קיצור אורך מטלות הכתיבה, החלפת חלק ממטלות הכתיבה במטלות יצירה (למשל, מצגות או יצירות אמנות).
 • אפשר לקבל גם התאמות בתנאים של הבחינה:
  • היבחנות בחדר שקט.
  • שימוש במערכות הגברה במבחנים של הבנת הנשמע ובזמן העברת מידע על ידי המשגיחים.
  • תמלול של כל המידע המועבר לשאר הנבחנים במהלך המבחן (כמו פירוט זמנים, הערות והנחיות).
  • שימוש בעזרים למיסוך טינטון (צלצולים באזניים).
  • תמלול או כתוביות במבחנים שכוללים סרטים.
 • למידע נוסף, ראו הרחבה באתר כל זכות.

עיוורים ולקויי ראייה

תלמידים עיוורים ולקויי ראייה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בכיתה רגילה זכאים להתאמות הבאות בבגרויות:

 • תוספת של עד 50% לזמן הבחינה, ובמקרים מסויימים גם מעל 50%.
 • הגדלת טופס השאלון לגודל פונט שמתאים לתלמיד.
 • מבחן בקובץ דיגיטלי יינתן לתלמידים הנבחנים באמצעות ערכה טכנולוגית. במבחן יבוצעו הנגשות שלא פוגעות במהות המבחן (כמו הסרת טבלאות והדפסת השאלון במדפסת ברייל).
 • הקראה של שאלון הבחינה לתלמיד על-ידי איש צוות/בוחן.
 • הכתבת התשובות לשאלון על-ידי התלמיד או מתן תשובות באמצעות כתיבה בברייל. התלמיד יקריא את התשובות לאיש צוות/בוחן.
 • ליווי של איש צוות שיתמלל עבור התלמיד מידע כתוב, יסייע לו לחפש בספרי עזר ויסייע לו במתן הבהרות או הסברים על טקסטים חזותיים (תמונות, גרפים, וכד').
 • במקרים חריגים תינתן אפשרות למבחן בעל-פה.
 • בבחינה בלשון יינתן שאלון המותאם לתלמידים עם לקויות למידה.
 • בבחינה באנגלית אפשר להיעזר במילונית או במילון ממוחשב. בנוסף קיימת אפשרות לבחינה בעל-פה.
 • בבחינה במתמטיקה אפשר להיעזר במחשבון ובדף נוסחאות מורחב. קיימת אפשרות לבחינה בשאלונים מותאמים.
 • אפשרות להשתמש בכל אמצעי העזר שיסייעו לתלמיד להתמודד עם המבחן באופן עצמאי (טכנולוגיה מסייעת ותאורה מותאמת).
 • בנוסף להתאמות שצוינו, לכל תלמיד ייקבעו גם התאמות אישיות על-ידי הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה.
 • למידע נוסף, ראו הרחבה באתר כל זכות.

תלמידים עם דיסקלקוליה

 • בנוסף להתאמות הכלליות, יש אפשרות להחליף את המבחן במתמטיקה למבחן במקצוע מדעי אחר לתלמידים שאובחנה אצלם דיסקלקוליה בדרגה שלא מאפשרת להם ללמוד מתמטיקה.

חשוב לדעת

 • ההחלטה על ההתאמות מתקבלת בהתאם לצרכים של כל תלמיד ובהתאם לרמת התפקוד שלו במקצועות שבהם הוא ניגש לבגרות באותה שנה.
 • ההתאמות נקבעות בדרך כלל על-ידי צוות בית הספר. במקרים מסויימים נדרשים אישורים והמלצות מגורמים נוספים.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?