השארת תלמיד בבית הספר לאחר שעות הלימודים

מתוך כל זכות נוער

נגמר יום הלימודים! מותר להעניש ולהשאיר אותי בבית הספר בסוף היום?

מותר

להשאיר תלמיד בבית הספר לאחר סיום יום הלימודים

חובה

להודיע להורים מראש ולתאם איך יחזור הביתה

חשוב לדעת

  • בית הספר צריך לקבוע מראש את מדיניות הענישה ולפרסם אותה בתקנון בית הספר.
  • לפני שמחליטים להשאיר תלמיד בבית הספר לאחר סיום יום הלימודים, צריך להסביר לו את הטענות כלפיו ולאפשר לו להשיב עליהן.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?