הזכות להיבחן בבחינת בגרות

מתוך כל זכות נוער

האם ניתן למנוע ממני לגשת לבחינת בגרות?

1.

כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת הבגרות, מלבד במקרים מסויימים

2.

אסור לגבות כסף עבור בחינות הבגרות

3.

אסור למנוע מתלמיד להיבחן בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו

הזכות להיבחן

 • כל תלמיד זכאי להיבחן בבגרות במסגרת בית הספר שלו, במקצוע וברמה שיבחר, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • מקצוע הבחינה נלמד בבית הספר שבו הוא לומד, ולפי תכנית הלימודים שקבע משרד החינוך.
  • התלמיד בחר ולמד את מקצוע הבחינה ברמה שבה הוא מבקש להיבחן.
  • בתעודת המעבר של התלמיד מכיתה י"א לכיתה י"ב כתוב במפורש שהוא מיועד להסמכת גמר.
 • במקרים חריגים, ובהסכמת רוב חברי הצוות המקצועי בבית הספר, הנהלת בית הספר יכולה לאפשר לתלמיד להיבחן גם אם לא מתקיימים כל התנאים.

שלילת הזכות להיבחן

 • בית הספר רשאי לשלול מתלמיד את הזכות להיבחן בבחינות הבגרות, במקרים חריגים ובאישור של מפקח משרד החינוך.
 • ההחלטה שלא לאשר לתלמיד לגשת לבחינת בגרות צריכה להיות מנומקת ולהינתן בכתב.
 • אפשר לערער בפני המפקח על ההחלטה לשלול את הזכות. החלטתו של המפקח תהיה סופית ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

 • ההיבחנות בבחינת הבגרות היא בחינם - לבית הספר אסור לגבות כסף עבור בחינות הבגרות.
 • אסור למנוע מתלמיד להיבחן בבחינות בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו.

שאלות נפוצות

 • האם אני יכולה לגשת לבגרות במקצוע שלא נלמד בבית הספר?
  • כן, בתנאי שמנהל/ת בית הספר אישר/ה זאת, בהסכמת רוב הצוות המקצועי.
 • למדתי 3 יחידות במתמטיקה, אבל אני רוצה לגשת לבחינה ברמה של 4 יחידות לימוד. האם זה אפשרי?
  • גם במקרה כזה נדרש אישור של מנהל/ת בית הספר, בהסכמת רוב הצוות המקצועי.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?