הורדת ציון בגלל היעדרויות משיעורים (שיטת המנות)

מתוך כל זכות נוער

נעדרתם משיעורים? בכמה מותר להוריד לכם את הציון? ומתי היעדרות היא מוצדקת?

עד 15%

לא מורידים ציון על היעדרות לא מוצדקת של עד 15% מהשיעורים

15-30%

מפחיתים את הציון - על-פי הפירוט למטה

30%+

בהיעדרות לא מוצדקת של מעל 30% מהשיעורים לא מקבלים ציון סופי במקצוע

הציון הסופי בכל מקצוע מושפע גם מהנוכחות הסדירה בשיעורים. היעדרויות לא מוצדקות עשויות לגרום להורדת ציון.

מתי היעדרות היא מוצדקת ולא מורידים ציון?

 • אירועים בריאותיים:
  • מחלה שנמשכת יותר מ-4 ימים - בתנאי שיוצג אישור מרופא (אפשר להיעדר עד 4 ימי מחלה בלי אישור).
  • אשפוז או בדיקה בבית חולים - בתנאי שיוצגו אישורים מתאימים.
  • בעיה רפואית כרונית/חוזרת - בתנאי שיוצג פעם אחת אישור רפואי על כך שהמחלה כרונית.
 • מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד').
 • שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים שאושרו מראש על ידי בית הספר.
 • לקראת סיום בית הספר:
  • זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא - בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון!
  • היעדרות כדי לבדוק מסגרות המשך – חשיפה ומיונים למסלולים קדם צבאיים, מכינות, שנת שירות, מדרשות לבנות, ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, מסלולי שירות לאומי/אזרחי, מסלולים אקדמיים שונים (למשל, עתודה ללימודים טכנולוגיים בכיתות י"ג-י"ד) – צריך להגיש טופס אישור הורים להיעדרות למטרת בדיקה של מסגרות המשך.
 • עד 2 מבחני תיאוריה ו-2 מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).
 • אירועים משפחתיים:
  • שמחה של קרוב מדרגה ראשונה (הורים, אחים) – יום אחד.
  • אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים.

איך מחשבים את הציון?

הורדת הציון בגלל היעדרויות מחושבת עבור כל תקופה שבה ניתנת תעודה (למשל, בכל מחצית).

יש 2 שיטות לחישוב ההיעדרויות:
 • שיטה 1: חישוב מספר יחידות הלמידה השבועיות שמהן נעדר התלמיד. יחידת למידה שבועית היא מספר שעות הלימוד השבועיות של מקצוע מסוים. לדוגמה, אם לומדים היסטוריה 4 שעות בשבוע, יחידת למידה שבועית בהיסטוריה היא 4 שעות.
 • שיטה 2: חישוב ההיעדרויות כאחוז משעות הלימוד בפועל במקצוע מסוים. למשל, אם במחצית נלמדו בספרות 40 שעות לימוד, לתלמיד שנעדר 4 שעות משיעורי ספרות תירשם היעדרות של 10%.
 • היעדרות ללא הצדקה תביא להפחתה בציון כמפורט בטבלה:
שיטה 1 שיטה 2 נקודות שיופחתו
היעדרות עד 2 יח' שבועיות היעדרות עד 15% אין הפחתה
מעל 2 ועד 3 (כולל) מ-16% עד 20% 5
מעל 3 ועד 4 (כולל) מ-21% עד 25% 7
מעל 4 ועד 5 מ-26% עד 30% 9
5 יח' לימוד ומעלה מ-30% ומעלה אין ציון סופי

דוגמאות לחישוב הציון

 • אני לומדת גאוגרפיה 3 שעות בשבוע . במהלך המחצית נרשמו לי 10 שעות של היעדרות לא מוצדקת. הציון שלי בגאוגרפיה, לפני חישוב נוכחות, הוא 90. מה יהיה הציון הסופי שלי במחצית?
 • יחידת למידה שבועית בגאוגרפיה היא 3 שעות. נעדרת 9 שעות שהן 3.3 יחידות למידה, לכן יופחתו מהציון שלך 7 נקודות, והציון הסופי בגיאוגרפיה יהיה 83.
 • במחצית הראשונה למדנו 50 שעות מתמטיקה. במהלך המחצית נרשמו לי 7 שעות של היעדרות לא מוצדקת. הציון שלי במתמטיקה, לפני חישוב הנוכחות הוא 90. מה יהיה הציון הסופי שלי במחצית?
 • 7 שעות היעדרות מתוך 50 שעות לימוד הן 14%, לכן לא ירדו נקודות מהציון במתמטיקה, והציון הסופי יהיה 90.

מי יכול לעזור לי?

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים