בחינות בגרות לתלמידים שהורחקו מבית הספר

מתוך כל זכות נוער

הורחקתם מבית הספר? באיזה תנאים בכל זאת מותר לכם להיבחן בבית הספר?

1.

בחינת הבגרות מתקיימת באותה שנה שבה התלמיד הורחק

2.

התלמיד הורחק מבית הספר בסמוך למועד הבחינה

מה צריך לעשות?

  • פונים לבית הספר ומבקשים להיבחן בבחינת הבגרות במסגרת בית הספר.

מי יכול לעזור לי?

  • אם בית הספר מסרב לאפשר להיבחן בבחינת הבגרות, אפשר לפנות לגורמים הבאים:
    • מנהל המחוז במשרד החינוך שאחראי על בית הספר - לרשימת מנהלי המחוזות באתר משרד החינוך.
    • הקו הפתוח לתלמידים 1-800-25-00-25 באגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

האם העמוד סייע לכם?