בחינה פסיכומטרית

מתוך כל זכות נוער

מה?

הבחינה הפסיכומטרית היא אחד המדדים לקבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה

כמה?

הרישום לבחינה כרוך בתשלום דמי בחינה בסך 560 ש"ח (בהרשמה מאוחרת הסכום גבוה יותר)

מתי?

הבחינה מתקיימת 4 פעמים בשנה, ואפשר להיבחן כמה פעמים שרוצים. לרשימת המועדים ראו באתר מאל"ו

שפה?

ניתן להיבחן בעברית, ערבית, רוסית, צרפתית ונוסח משולב/אנגלית

מה זו הבחינה הפסיכומטרית?

 • המטרה של הבחינה הפסיכומטרית היא לנבא את סיכויי ההצלחה של המועמדים בלימודים האקדמיים.
 • הבחינה היא אחד המדדים שעל-פיהם ניתן להתקבל ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. היא משמשת את המוסדות במיון המועמדים, ביחד עם ציוני בחינות הבגרות וכלי הערכה אחרים.
 • תוצאות הבחינה משמשות את כל המוסדות, ואין צורך להיבחן לכל מוסד בנפרד.

מה בודקים בבחינה?

 • הבחינה בודקת יכולות ב-3 תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.
 • הציון בבחינה הוא יחסי - כלומר הוא אינו מבטא בהכרח את השליטה של הנבחן בחומר, אלא את היכולת שלו ביחס לנבחנים האחרים.

איך נרשמים?

 • ניתן להירשם באופן מקוון באתר מאל"ו (מרכז ארצי לבחינות ולהערכה).
 • ניתן למלא טופס הרשמה ולשלוח אותו באמצעות הדואר. כדי לקבל את הטופס יש לפנות למרכז הזימונים, בטל: 02-6759555 שלוחה 1. חשוב שהטופס יגיע למאל"ו עד לתאריך סיום ההרשמה. אם הטופס יגיע לאחר מכן, תצטרכו להיבחן במועד הבא.
 • אם אתם זקוקים להתאמות בתנאי הבחינה - עליכם להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים. הטיפול בבקשה אורך כ-25 ימים, לכן מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר כדי שתוכלו, במידת הצורך, להספיק להעביר מסמכים נוספים או לערער על ההחלטה עד למועד סיום ההרשמה לבחינה. למידע נוסף ראו בתוך הערך: התאמות בפסיכומטרי.
 • הבחינה כרוכה בתשלום דמי בחינה. הסכומים מפורסמים באתר מאל"ו.
 • אם פספסתם את מועד סיום ההרשמה לבחינה, ואינכם יכולים לדחות את הבחינה למועד הבא ניתן להירשם בהרשמה מאוחרת, עד 8 ימי עבודה לפני מועד הבחינה. לעתים ניתן להירשם גם ביום הבחינה עצמו. לצורך כך יש להתקשר למרכז הזימונים של מאל"ו במהלך 6 ימי העבודה שלפני הבחינה.
  • הרשמה מאוחרת או ביום הבחינה אפשרית רק אם נותרו מקומות בחינה פנויים, והיא כרוכה בדמי בחינה גבוהים יותר.

איפה נבחנים ומתי?

 • הבחינה נערכת 4 פעמים בשנה. המועדים מפורסמים באתר מאל"ו.
 • הבחינה נערכת בכמה איזורים בארץ, בד"כ בכיתות לימוד באוניברסיטאות, מכללות ובתי ספר.
 • כשנרשמים לבחינה אפשר לבחור באיזה אזור רוצים להיבחן. ככל שמקדימים להירשם, יש סיכוי גדול יותר שיהיה מקום באזור שביקשתם. אם לא יהיה מקום - תשובצו במקום הקרוב ביותר שנותרו בו מקומות.
 • אפשר להיבחן גם בחו"ל - הבחינה נערכת גם במספר מדינות בחו"ל, בכפוף למספר הנרשמים באותן מדינות. למידע נוסף ניתן לפנות ליחידה לבחינות חו"ל במאל"ו.
 • שינוי מועד הבחינה: ניתן לשנות את מועד הבחינה באזור האישי של מאל"ו, או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים של מאל"ו.
  • שינוי מועד הבחינה לפני סיום ההרשמה למועד שאליו אתם רשומים אינו כרוך בתשלום.
  • שינוי מועד הבחינה לאחר סיום ההרשמה - ניתן לבצע רק החל משבוע לאחר הבחינה שאליה הייתם רשומים. השינוי כרוך בתשלום של 18% מגובה דמי הבחינה ביום הגשת הבקשה.
 • שינוי מקום הבחינה: ניתן לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם עד כשבוע לאחר שקיבלתם את השיבוץ, על בסיס מקום פנוי. ניתן לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו או בפנייה טלפונית למרכז הזימונים.

באיזו שפה הבחינה?

 • אפשר להיבחן באחת מהשפות הבאות: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ונוסח משולב/אנגלית.
 • בעברית ובערבית ניתן להיבחן בכל אחד מהמועדים.
 • בשאר השפות - לא ניתן להיבחן בכל מועד. ניתן לבדוק באתר מאל"ו מתי מתקיימת בחינה בשפה הרצויה לכם.
 • הבחינות בשפות שאינן עברית וערבית נערכות רק בחלק מהאיזורים. לכן, ייתכן שתשובצו באזור שונה מזה שביקשתם.

ציונים

 • הציונים בבחינה הפסיכומטרית נמצאים בטווח שבין 200 ל-800. הסבר על האופן שבו מחושבים הציונים תוכלו למצוא באתר מאל"ו.
 • הציונים מפורסמים באתר מאל"ו בתוך 45 ימים לאחר הבחינה. בנוסף, יישלחו הציונים בדוא"ל או בדואר ישראל, בהתאם לבקשתכם. ניתן לבקש משלוח עותק נוסף בדואר ללא תשלום, עד 3 חודשים מיום הבחינה. לאחר מכן - הבקשה כרוכה בתשלום.
 • בתוך 45 ימים לאחר הבחינה הציונים מדווחים גם לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית, לאוניברסיטת תל-אביב ולטכניון, ולמוסדות לימוד נוספים שבחרתם בעת הרישום לבחינה. תוכלו לשנות את רשימת המוסדות שיקבלו את הציונים שלכם גם לאחר הרישום - באמצעות האיזור האישי באתר מאל"ו או באמצעות פנייה בכתב למדור ציונים.
 • הציונים תקפים למשך 7 שנים לפחות.

האם אפשר לערער על הציון?

 • אם אתם חושבים שנפלה טעות בבדיקה, או שיש לכם השגות על מהלך הבחינה - תוכלו לפנות למאל"ו:
בדיקה חוזרת של גיליון התשובות
 • ניתן לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד 3 חודשים מיום הבחינה - באיזור האישי באתר מאל"ו או באמצעות פנייה בכתב למדור ציונים.
 • הבדיקה החוזרת היא ידנית (לעומת הבדיקה הראשונה שנעשית באמצעות סורק אופטי).
 • בבדיקה החוזרת לא מעריכים מחדש את מטלת הכתיבה אך בודקים אם הציונים נקלטו במדויק.
 • הבדיקה כרוכה בתשלום. אם בבדיקה החוזרת יתברר שנפלה טעות - דמי הטיפול יוחזרו לנבחן במלואם.
 • את תוצאות הבדיקה החוזרת מקבלים תוך 7 ימים.
השגה על מהלך הבחינה
 • אם יש לכם השגות על האופן שבו התנהלה הבחינה (למשל, אם היה רעש במהלך הבחינה, או שקיצרו לכם את זמן הבחינה) תוכלו להגיש השגה בתוך שבוע מיום הבחינה למדור פניות הציבור של מאל"ו, באמצעות דף פניות ובירורים, בפקס או בדואר.
 • כל פניה תזכה למענה אישי בתוך 25 ימי עבודה.

חשוב לדעת

 • קורס הכנה חינם: המשרד לשוויון חברתי, בשיתוף עם מאל"ו, מציע קורס מקוון להכנה לפסיכומטרי, בחינם. הקורס ניתן בשפה העברית, והוא פתוח לכולם. למידע נוסף ראו באתר הקורס
 • ניתן לבטל את הרישום לבחינה - באיזור האישי באתר מאל"ו או באמצעות פנייה למרכז הזימונים של מאל"ו בדוא"ל, פקס או מכתב רשום.
 • אם ביטלתם את הרישום יוחזרו לכם דמי הבחינה, אך ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 15% מדמי הבחינה אם הפנייה תתקבל לפני מועד סיום ההרשמה ו-30% אם תתקבל לאחר סיום ההרשמה.
 • אפשר להיבחן בבחינה כמה פעמים שתרצו. בד"כ המוסדות מתחשבים בציון הגבוה מביניהם, אך כדאי לוודא זאת במוסד שאתם רוצים להירשם אליו.
 • במקרה שמתעורר קושי להעריך את הציון או שעולה ספק לגבי למהימנות תוצאות הבחינה - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרד מאל"ו, והציון שלו מוקפא עד לקבלת החלטה בעניין. בנוסף, במקרים שמתגלה ספק במהימנות ציון שכבר נמסר לנבחן, רשאי מאל"ו להקפיא או לפסול את הציון, להזמין את הנבחן לבחינה חוזרת, ולהודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד.

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים