אסור לפגוע בתלמיד בגלל אי תשלום כספים

מתוך כל זכות נוער

ההורים לא הסדירו את כל התשלומים לבית הספר? חשוב שתדעו:

1.

אסור לפגוע בתלמיד שהוריו לא הסדירו את התשלומים לבית הספר

2.

הכלל נועד למנוע פגיעה בתלמיד במטרה להפעיל לחץ על ההורים לשלם תשלומים שונים

3.

ניתן בכ"ז שלא לשתף את התלמיד במקרים שבהם ההורים מתנגדים להשתתפות בפעילות מסויימת ובגלל זה לא משלמים את חלקם

מה אסור לבית הספר לעשות?

לבית הספר אסור לפגוע בתלמיד במטרה להפעיל לחץ על ההורים לשלם. למשל:

 • אסור לבית הספר להוציא תלמיד מהכיתה או להרחיק אותו מהלימודים.
 • אסור למנוע מתלמיד לגשת לבחינות פנימיות בבית הספר.
 • אסור למנוע מתלמיד לגשת לבחינות בגרות או בחינות גמר שהכסף עבורן שולם, בשל חובות כספיים אחרים של הוריו לבית הספר.
 • אסור לעכב כניסת ילדים לגן או כניסה של תלמידים לבית הספר בגלל אי-תשלום מסים ואגרות עירוניות.
 • אסור למנוע מסירת תעודת שליש, תעודת סוף שנה או תעודת גמר.
 • אסור לעכב תעודת בגרות.

ומה אם ההורים לא שילמו עבור פעילות כלשהי?

 • אם הפעילויות הנוספות מתקיימות במהלך יום הלימודים - חובה לשתף את כל התלמידים. גם אם ההורים לא שילמו.
 • ההנחיות של משרד החינוך הן שבכל מקרה יש לשתף את התלמיד בפעילויות גם אם ההורים לא שילמו מכל סיבה שהיא.

חשוב לדעת

 • במקרה שבו ההורים מתנגדים להשתתפות בפעילות כלשהי, ולכן אינם משלמים - בית הספר אינו יכול לשתף את התלמיד בגלל התנגדות ההורים.
 • חשוב לדעת גם שאסור לפגוע בתלמיד בגלל מעשים של הוריו במגעים אחרים שלהם עם בית הספר וכו'.

מי יכול לעזור לי?

 • ניתן לפנות להנהלת בית הספר או למחלקת החינוך ברשות המקומית שבה אתם גרים.
 • ניתן לפנות למשרד החינוך:

קו פתוח לתלמידים במשרד החינוך:

האם העמוד סייע לכם?

שתף עם חברים