איזה עונשים אסור למורים להטיל?

מתוך כל זכות נוער

הכלל הוא שאמצעי משמעת צריך להיות סביר והגיוני, ותואם את מידת הפרת המשמעת. אבל ישנם עונשים שפשוט אסור לנקוט בהם:

1.

אסורה כל צורה של ענישה גופנית

2.

אסורה כל צורה של ענישה משפילה

3.

אסורה תגובה שעלולה לסכן את התלמיד או לפגוע בשלומו או בבריאותו

4.

אסור למנוע מתלמיד להיכנס לשטח בית הספר בשל הפרת משמעת (למשל הגעה ללא תלבושת או איחור)

5.

אסור להעביר תלמיד באופן זמני לכיתה נמוכה יותר

חשוב לדעת

מי יכול לעזור לי?

האם העמוד סייע לכם?